Kbs De Wegwijzer

Kriekenstraat 43 4847 HE Teteringen

 • vooraanzicht MFA De Mandt
 • doorkijk gang
 • MFA De Mandt
 • ontspannen samen spelen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Wegwijzer, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

"De Wegwijzer maakt leren leuk!" Sinds augustus 2012 is Kbs De Wegwijzer gevestigd in het multifunctionele gebouw ‘De Mandt‘. Een gebouw dat geschikt is voor het nieuwe eigentijdse leren. Het gebouw nodigt uit tot samenkomen en samenwerken van leerlingen. 

Ons team bestaat uit enthousiaste en betrokken leerkrachten die stuk voor stuk zorgen voor sprankelend onderwijs. Onze kernwoorden zijn: coöperatief leren, meervoudige intelligentie, onderwijs op maat, toekomstbestendig leren en Leefstijl (een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling). Al meer dan 12 jaar worden coöperatieve werkvormen ingezet , zodat kinderen bij ons met elkaar en van elkaar leren. Daarnaast laten we kinderen ook bewegend leren. Ieder kind heeft zijn eigen talenten, door aandacht te geven aan alle acht intelligenties, komen deze talenten verder tot bloei.

Met onze methode Sil op school (gr 1-2) en Alles-in-1 (gr 4-8) bieden we samenhangend, betekenisvol en thematisch onderwijs aan met een duidelijke doorgaande lijn. Verder streven wij ernaar een plezierig, vriendelijk en veilig schoolklimaat door orde en regelmaat te bieden. Dit is duidelijk terug te zien in al onze groepen. We leren deze vaardigheden op positieve manier aan door onder andere Taakspel met de kinderen te spelen. Hierdoor kunnen kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zelfstandig en weerbaar worden en op deze wijze een goed plekje in de maatschappij vinden.

We leren kinderen plannen, kritisch kijken naar hun inzet, hoe ze moeten doorzetten en niet opgeven. Bij ons op school heeft het kind een stem. Wij zijn trots op onze kinderraad, dit is een groep leerlingen die vergaderen over het onderwijs onder begeleiding van twee leerkrachten. Dit venster biedt u een doorkijk van onze school op alle relevante factoren.

Als u meer wilt weten van onze school, bekijk dan dit venster of bezoek de website van onze school.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Coöperatief leren
 • Meervoudige intelligentie
 • 'Leefstijl' school
 • Toekomstbestendig leren
 • Onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is gesitueerd in de Bouverijen. Dit is een nieuwbouwwijk die nog in ontwikkeling is. Ook vanuit de nabij gelegen wijk Waterdonken en de kern van Teteringen komen veel kinderen naar onze school. Vanwege de toename van het aantal jonge gezinnen, i.v.m. oplevering nieuwe woningen, is het leerlingaantal van onze school groeiende. 
Weergave

Leerlingen
458
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

 • De aandachtspunten uit de RI&E zijn voor zover mogelijk alle aangepakt. 
 • Onze school heeft naast de heer v.d. Ploeg nog een vertrouwenspersoon. Dat is: mevrouw de Bie en haar mailadres is: marja.debie@inos.nl

Terug naar boven