Kbs De Wegwijzer

Kriekenstraat 43 4847 HE Teteringen

 • Leerkracht met taakkaart
 • Leerkracht begeleidt leerling
 • Samen fruit eten
 • Samen spelen op het groene schoolplein.
 • Schoolfoto van Kbs De Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van Kbs De Wegwijzer, één van de 28 scholen van INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

‘De Wegwijzer maakt leren leuk!’ De school is gevestigd in het multifunctionele gebouw ‘De Mandt‘. Een gebouw dat geschikt is voor het nieuwe eigentijdse leren. Het gebouw nodigt uit tot samenkomen en samenwerken van leerlingen. 

Ons team bestaat uit enthousiaste en betrokken leerkrachten die stuk voor stuk zorgen voor sprankelend onderwijs. Zij werken onderling veel samen met ieder zijn eigen talenten. Onze kernwoorden zijn: coöperatief leren, meervoudige intelligentie, onderwijs op maat, toekomstbestendig leren en KiVa (een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling). Coöperatieve werkvormen worden ingezet, zodat kinderen met elkaar en van elkaar leren. Daarnaast laten we kinderen ook bewegend leren. Ieder kind heeft zijn eigen talenten.  Door aandacht te geven aan alle acht intelligenties, komen deze talenten verder tot bloei.

Met onze methodes Kleuteruniversiteit (gr 1-2) en Alles-in-1 (gr 4-8) bieden we samenhangend, betekenisvol en thematisch onderwijs aan met een duidelijke doorgaande lijn. Verder streven wij ernaar een plezierig, vriendelijk en veilig schoolklimaat door orde en regelmaat te bieden. Dit is duidelijk terug te zien in al onze groepen. Wij zetten onder andere Taakspel en KiVa in, zodat kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen, zelfstandig en weerbaar worden en op deze wijze een goed plekje in de maatschappij vinden.

We leren kinderen plannen, kritisch kijken naar hun inzet, hoe ze moeten doorzetten en niet opgeven. Bij ons op school heeft het kind een stem. Wij zijn trots op onze kinderraad, dit is een groep leerlingen die, onder begeleiding van twee leerkrachten, vergadert over het onderwijs.

Dit venster biedt u een doorkijk van onze school op alle relevante factoren. Als u meer wilt weten van onze school, bekijk dan dit venster of bezoek de website van onze school.  


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Coöperatief leren
 • Meervoudige intelligentie
 • 'KiVa' school
 • Toekomstbestendig leren
 • Onderwijs op maat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is gesitueerd in de Bouverijen van Teteringen, dit is een nieuwbouwwijk die nog in ontwikkeling is. Vanwege de toename van het aantal jonge gezinnen, i.v.m. oplevering nieuwe woningen, is het leerlingaantal van onze school groeiende. 

Met de schoolbesturen van Breda is afgesproken dat er een gelijkmatige verdeling moet zijn van de basisschoolleerlingen. Het voedingsgebied van De Wegwijzer is; Teteringen en Waterdonken, dit zijn de postcodegebieden 4847, 4827 MA, 4827 MB, 4827 MC, 4827 MD. Minstens tachtig procent van de leerlingen van De Wegwijzer moet volgens deze afspraak uit bovenstaande wijken komen. De overige twintig procent aanmeldingen mag uit andere gebieden komen.  Meer informatie vindt u op onze website onder het kopje ouders, aanmelden kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
551
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

 • Wij vinden het heel belangrijk dat een leerling zich veilig voelt op school en zichzelf kan zijn. Wij hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school geobserveerd en gemeten.
 • Onze school heeft naast mevrouw De Bie nog een vertrouwenspersoon. Dat is: mevrouw Lijbaert en haar mailadres is: danielle.lijbaert@inos.nl

Terug naar boven