Kbs De Wegwijzer

Kriekenstraat 43 4847 HE Teteringen

  • Leerkracht met taakkaart
  • Leerkracht begeleidt leerling
  • Samen fruit eten
  • Samen spelen op het groene schoolplein.
  • Schoolfoto van Kbs De Wegwijzer

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van De Wegwijzer waarderen de school met een 8,4. De leerlingen zijn zeer tevreden over wat ze leren en de vaardigheden van de leerkrachten. Ze waarderen de lessen op school zelfs met een 8,8 gemiddeld. Met het hele team van De Wegwijzer zijn we trots op deze waardering van onze leerlingen. We blijven onze uiterste best doen om alle leerlingen een fijne en leerzame tijd te geven.

De sociale veiligheid wordt ook jaarlijks gemeten in de bovenbouwgroepen en zij geven een gemiddelde van een 8,5 voor de ervaren veiligheid en voor de aantasting veiligheid zelfs een 8,9. Dit betekent dat de kinderen zich veilig en fijn voelen bij ons op school. We blijven hier altijd zeer alert op en doen er met het team alles aan om dit zo te behouden door duidelijke afspraken te maken over de omgang met elkaar.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Ik ben als directeur trots op de resultaten die behaald zijn door een enthousiast team in een goede samenwerking met ouders. Ouders geven een 8,9 op het item dat de leerlingen met plezier naar school gaan. Op welbevinden en veiligheid scoren we een 8,6. Dit zegt iets over de sfeer en geborgenheid die leerlingen ervaren op de Wegwijzer.

We gaan de komende periode werken aan de wijze van informatie geven over het kind aan de ouders, hierop scoren we een 7,7. 

Het gehele team is geschoold op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, tijdens de audit scoorden we op dit onderdeel de hoogste score, excellent. Ouders geven aan met een 7,7 op het item; vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen. We gaan ouders beter meenemen in wat we doen op het gebied van uitdaging.

Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven