De Irisschool

Schelpenlaan 1 a 4533 DW Terneuzen

  • Eigenaarschap zien we onder andere terug in de kwalitatief hoogwaardige stukken die de kinderen uitwerken.
  • Schoolfoto van De Irisschool
  • Schoolfoto van De Irisschool
  • Schoolfoto van De Irisschool
  • Schoolfoto van De Irisschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Uit de monitor blijkt dat de resultaten op het gebied van sociale veiligheid nog altijd goed zijn. Echter zien we een lichte verschuiving. Het gaat om enkele leerlingen die zich minder veilig voelen op school. Als team zetten we extra in op scholing zodat het professioneel handelen versterkt wordt. Preventief handelen heeft uiteraard de voorkeur, maar soms is curatief handelen nodig. Hierbij is de driehoek -kind-ouder-school- de centrale sleutel.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De oudertevredenheidsmeting (OTV) is afgenomen middels een vragenlijst vanuit Parnassys.

De resultaten van de OTV zijn weergegeven in postervorm en besproken met de MR van de school.

In de bijlage kunt u de poster bekijken. Uit de analyse zijn punten naar voren gekomen waar direct interventie op is uitgezet. Deze interventies kunt u lezen in de actiepunten op de poster.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven