Basisschool De Steiger

Sloelaan 41 4535 ED Terneuzen

Schoolfoto van Basisschool De Steiger

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Steiger: 'Leer mij het zelf doen'.

Basisschool De Steiger is een ontmoetingsplek in de wijk. Een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden samen werken en gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor onderwijs en opvoeden.

De leerling populatie kenmerkt zich als een 'doorsnee' basisschool. Zowel kinderen uit tweeverdienersgezinnen waarvan ouders een HBO+ achtergrond hebben, als ook kinderen waarvan ouders gemiddeld, of juist laagopgeleid zijn bezoeken de school . Door deze diversiteit wordt de populatie op de Steiger bestempeld als een heterogene populatie met een groot verschil in inkomen en opleiding van de ouders. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welkom en ontmoeten.
  • Samen maken we het verschil.
  • Respect: je mag er zijn
  • Veilig: een thuisgevoel
  • Leer het me zelf doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Steiger is een samenwerkingsschool. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of achtergrond. De school ligt in de Rivierenbuurt. Ruim 90% van de kinderen uit de Rivierenbuurt bezoekt onze school. Ook uit de omringende wijken komen veel kinderen richting De Steiger. Het leerlingenaantal lijkt zich te stabiliseren rond de 320.

De leerling populatie kenmerkt zich als een 'doorsnee' basisschool. Zowel kinderen uit tweeverdienersgezinnen waarvan ouders een HBO+ achtergrond hebben, als ook kinderen waarvan ouders gemiddeld, of juist laagopgeleid zijn bezoeken de school . Door deze diversiteit wordt de populatie op de Steiger bestempeld als een heterogene populatie met een groot verschil in inkomen en opleiding van de ouders. 

Naast het reguliere onderwijsaanbod verzorgen wij ook onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen in een fulltime-setting. Kinderen uit de regio volgen dit aanbod in de midden- of bovenbouw.

Wilt u bij ons komen kijken, dan bent u uiteraard van harte welkom.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
315
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het onze taak om zorg te dragen voor een veilige school. Een school waar kinderen en leerkrachten zich thuis en prettig voelen. Een school waar ouders hun kinderen met een goed gevoel naar toe laten gaan. Een school waar iedereen weet en voelt: Daar is het veilig. Daar kan ik zijn zoals ik ben en daar word ik met respect behandeld.

We maken continu werk van een sociaal veilig schoolklimaat.
* We monitoren de veiligheid. We zijn door de wet verplicht de veiligheidsbeleving te monitoren daardoor verkleinen we de kans op agressief gedrag.
* We voeren gesprekken. Sociale veiligheid vraagt een continu gesprek. Er is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over verschillen in opvattingen over acceptabel of onacceptabel gedrag, hoe om te gaan met agressie, om onzekerheid te uiten.
* We zorgen voor aan aanspraakpunt waar kinderen, ouders en medewerkers terecht kunnen met onvrede of klachten. De vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt.

Helaas worden individuele teamleden wel eens geconfronteerd met intimiderende ouders. Wij maken dan duidelijk dat we niet van een dergelijk gedrag gediend zijn. De school doet via het bestuur te allen tijde aangifte bij de politie tegen agressieve ouders, waarbij de vertrouwensinspecteur en leerplichtambtenaar gelijktijdig worden geïnformeerd.

Terug naar boven