Basisschool De Steiger

Sloelaan 41 4535 ED Terneuzen

Schoolfoto van Basisschool De Steiger

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Steiger: 'Leer me het zelf doen'.

Iedereen is welkom. Iedereen is uniek en wil gezien worden.

Samen bouwen we, in een veilige omgeving, aan je toekomst.

Basisschool De Steiger is een ontmoetingsplek in de wijk. Een plek waar kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden samen werken en gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor onderwijs en opvoeden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welkom en ontmoeten.
  • Samen maken we het verschil.
  • Respect: je mag er zijn
  • Veilig: een thuisgevoel
  • Leer het mezelf doen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Steiger is een samenwerkingsschool. Openbaar en Christelijk onderwijs verenigt in één school. Dit betekent dat alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun afkomst of achtergrond. De school ligt in de Rivierenbuurt. Ruim 90% van de kinderen uit de Rivierenbuurt bezoekt onze school. Ook uit de omringende wijken komen veel kinderen richting De Steiger. Het leerlingenaantal lijkt zich te stabiliseren rond de 330.

Naast het reguliere onderwijsaanbod verzorgen wij ook onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen in een fulltime-setting. Kinderen uit de regio volgen dit aanbod in de midden- of onderbouw.

Wilt u bij ons komen kijken, dan bent u uiteraard van harte welkom

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
344
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven