Basisschool De Steiger

Sloelaan 41 4535 ED Terneuzen

Schoolfoto van Basisschool De Steiger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Per 1.8.2018 zijn de drie basisscholen in De Rivierenbuurt gefuseerd tot basisschool De Steiger. Het BRIN-nummer (Basisregister Instellingen) voor De Steiger is het oude nummer van De Meerpaal. Dat betekent dat alle informatie voor 1.8.2018 gegevens zijn betreffende De Meerpaal. Gevolg is dat het soms moeilijk is informatie te vergelijken met voorgaande schooljaren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om na te gaan welke ontwikkeling leerlingen doormaken, nemen wij regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen.

Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Tussenresultaten worden gemeten om te bepalen welke instructie, oefening en begeleiding de leerlingen nodig hebben.We meten tussenresultaten om te bepalen welke acties effect hebben, waar sterke punten in ons onderwijs liggen en welke aspecten we kunnen verbeteren.Tussenresultaten worden gerealiseerd in ons onderwijsconcept dat is gebaseerd op afstemming op de leerlingen. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Per 1.8.2018 zijn de drie basisscholen in De Rivierenbuurt gefuseerd tot basisschool De Steiger. Het BRIN-nummer (Basisregister Instellingen) voor De Steiger is het oude nummer van De Meerpaal. Dat betekent dat alle informatie voor 1.8.2018 gegevens zijn betreffende De Meerpaal. Gevolg is dat het soms moeilijk is informatie te vergelijken met voorgaande schooljaren.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven