Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc

Blerckweg 5 8084 EX 't Harde

Schoolfoto van Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc

In het kort

Toelichting van de school

De schoolpagina van KBS Jeanne d'Arc geeft inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens die gepubliceerd zijn, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en van onze school. Waar nodig geven wij als school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Team Jeanne d'Arc.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Reflecteren
  • Eigenheid
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De informatie over aangepaste lesdagen, studiedagen en vakanties staat in de jaarkalender die wij jaarlijks delen met onze ouders via Parro. In deze kalender staan ook de activiteiten die door het jaar heen plaatsvinden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven