Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc

Blerckweg 5 8084 EX 't Harde

  • Schoolfoto van Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc
  • Schoolfoto van Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc
  • Schoolfoto van Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc
  • Schoolfoto van Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc

In het kort

Toelichting van de school

De schoolpagina van KBS Jeanne d'Arc geeft inzicht in werkwijze en de resultaten van onze school. De gegevens die gepubliceerd zijn, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en van onze school. Waar nodig geven wij als school een toelichting op de werkwijze, de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Team Jeanne d'Arc.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Daltononderwijs
  • Thematisch werken
  • Werken aan (executieve) vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Jeanne d'Arc zaten in februari 2024 140 leerlingen. Aan het eind van het schooljaar verlaten de leerlingen van groep 8 ons om op het VO hun onderwijsweg te vervolgen. Na de zomervakantie en in de loop van het schooljaar starten 4-jarige leerlingen in de kleutergroep. Zij stromen in op de dag dat ze vier jaar worden.  

Onze leerlingen zijn verdeeld over 6 combinatiegroepen. Elk schooljaar formeren we deze groepen opnieuw, op basis van leerlingaantallen per jaargroep en verdeling van de zorgzwaarte.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
136
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven