Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc

Blerckweg 5 8084 EX 't Harde

Schoolfoto van Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc

In het kort

Toelichting van de school

De schoolpagina van KBS Jeanne d'Arc geeft inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens die gepubliceerd zijn, zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en van onze school. Waar nodig geven wij als school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties.

Team Jeanne d'Arc.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samenwerken
  • Vertrouwen
  • Reflecteren
  • Eigenheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de Jeanne d'Arc zaten in oktober 2021 135 leerlingen. Ook bij de start van schooljaar 2022-2023 zijn dat er 135. In de loop van het schooljaar komen daar de 4-jarige leerlingen bij. Zij stromen in op de dag dat ze vier jaar worden.  

De leerlingen zijn verdeeld over 6 combinatiegroepen. Elk schooljaar formeren we deze groepen opnieuw, op basis van leerlingaantallen per jaargroep en verdeling van de zorgzwaarte.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
135
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De informatie over aangepaste lesdagen, studiedagen en vakanties staat in de jaarkalender die wij jaarlijks delen met onze ouders via Parro. In deze kalender staan ook de activiteiten die door het jaar heen plaatsvinden. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven