Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc

Blerckweg 5 8084 EX 't Harde

  • Schoolfoto van Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc
  • Schoolfoto van Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc
  • Schoolfoto van Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc
  • Schoolfoto van Kbs Daltonschool Jeanne d'Arc

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Het leerlingtevredenheidsonderzoek en de vragenlijst sociale veiligheid zijn afgenomen in november 2022 in groep 7 en 8.

Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In november 2021 is het tevredenheidsonderzoek ingevuld door een deel van de ouders van de Jeanne d'Arc. De resultaten zijn te lezen in het verslag. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven