Basisschool De Boomgaard

Kerklaan 11 2959 BR Streefkerk

  • de peuterspeelzaal
  • het kinderdagverblijf
  • De inrichting van de school is passend bij de visie. We werken met bewegend en staand leren, flexibele werkplekken, stilte-/inspiratielokaal
  • samenwerken is een groot goed op de Boomgaard. We kennen en helpen elkaar waar het nodig is.
  • in de sportzaal die aan de school vast zit, wordt er 2 x per week een sportles aangeboden.

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 werken op school:

Unit 1/2/3 Avonturiers; Conja van den Heerik, Nikee Timmers, Johanna Blom, Bianca Vreugdenhil

Unit 4/5; Onderzoekers; Chantal Bosman en  Bianca Vreugdenhil, Monique Zillig

Unit 6/7/8;  Uitvinders; Melissa van der Grijn, Evelien Jonkman,  Carlijn Sikken, Monique Zillig

            

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van het personeel zoeken wij in eerste instantie vervanging in de vervangingspool. Lukt dat niet dan kijken we of onze parttime leerkrachten extra kunnen en willen werken.  In het ergste geval, als er écht geen oplossing voor handen is, vragen we Talentiko om een themadag te verzorgen. In het aller uiterste geval vragen we ouders hun kind een dag thuis te houden en regelen we noodopvang voor de kinderen waarvan de  ouders geen opvang hebben kunnen regelen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij participeren in het project Giga Molenlanden! Dit wordt gefinancierd door de openbare scholen Molenwaard, de gemeente en de overheid.

De leerkrachten in de scholen worden ondersteund door sportcoaches, een muziekdocent en een cultuurcoach. Er is een breed cultureel en sportief naschools aanbod, wij vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen! 

Lees meer op Giga Molenlanden

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn een inclusieve school, dit betekent dat ieder kind welkom is. Wij zullen samen met ouders en kinderen op zoek gaan naar de mogelijkheden die er zijn om ieder kind de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Op onze school werken naast leerkrachten ook onderwijsassistenten, hierdoor ontstaat er meer ruimte om tegemoet te komen aan de onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de kinderen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen gehoor te geven, werken we samen met het samenwerkingsverband driegang

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

We werken samen met twee organisaties in ons gebouw en kunnen zo een goede doorgaande lijn waarborgen in de ontwikkeling van een kind van 0-12 jaar.

ONS Stekkie biedt voor-, en naschoolse opvang aan en heeft opvang voor kinderen van 0-4 jaar in het kinderdagverblijf. lees meer op www.kconsstekkie.nl 

Peuterspeelzaal 't Puttertje zit ook in ons gebouw gehuisvest zie www.wasko.nl Deze peuterspeelzaal is wel een VVE locatie. 

We werken zoveel mogelijk tegelijkertijd aan een thema of aan een projectweek. Alle jaarlijkse feesten vieren we zoveel mogelijk samen. Kinderen van groep 7-8 mogen hier 'stage lopen', ze mogen 6 weken lang wekelijks op bezoek om een activiteit te begeleiden.


Terug naar boven