Basisschool De Boomgaard

Kerklaan 11 2959 BR Streefkerk

  • de peuterspeelzaal
  • het kinderdagverblijf
  • De inrichting van de school is passend bij de visie. We werken met bewegend en staand leren, flexibele werkplekken, stilte-/inspiratielokaal
  • samenwerken is een groot goed op de Boomgaard. We kennen en helpen elkaar waar het nodig is.
  • in de sportzaal die aan de school vast zit, wordt er 2 x per week een sportles aangeboden.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tevredenheidcijfers februari 2018 

In de tekst hieronder wordt een overzicht gegeven van de tevredenheidscijfers voor de rubrieken waarover aan de leerlingen vragen zijn gesteld. De waardes in de tabel zijn van een 1 tot 3 schaal omgewerkt naar de meer gebruikelijke 1 tot 10 schaal.

Tevredenheid Referentie

Deze peiling - Alle scholen

1. Contact van de docent met leerlingen 9,5 - 8,8

2. Sociale Veiligheid Leerlingen 9,1 - 8,7

3. De juf of meester 9,0 - 8,5

4. De lessen en de vakken 8,3 - 7,6

5. De groep 8,3 - 8,2

6. 21ste eeuw vaardigheden 8,2 - 7,7

7. Schoolgebouw en omgeving 7,8 - 7,3

8. De klas 7,7 - 7,4

9. Welbevinden op school 7,5 - 6,9

10. Rekenen en taal 5,5 - 6,1

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Binnen stichting O2A5 wordt tweejaarlijks een oudertevredenheid enquête afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de oudertevredenheidsenquête die is ontwikkeld door Scholen met Succes. In februari 2022 zal de eerstvolgende afname zijn.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven