Basisschool De Boomgaard

Kerklaan 11 2959 BR Streefkerk

  • de peuterspeelzaal
  • het kinderdagverblijf
  • De inrichting van de school is passend bij de visie. We werken met bewegend en staand leren, flexibele werkplekken, stilte-/inspiratielokaal
  • samenwerken is een groot goed op de Boomgaard. We kennen en helpen elkaar waar het nodig is.
  • in de sportzaal die aan de school vast zit, wordt er 2 x per week een sportles aangeboden.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Binnen stichting O2A5 wordt tweejaarlijks een oudertevredenheid enquête afgenomen. Wij gebruiken hiervoor de oudertevredenheidsenquête die is ontwikkeld door Scholen met Succes. In februari 2022 zal de eerstvolgende afname zijn.
Tevredenheid
7,3

Terug naar boven