Jenaplanschool de Duizendpoot

Parklaan 24 6039 BD Stramproy

  • Schoolfoto van Jenaplanschool de Duizendpoot
  • Schoolfoto van Jenaplanschool de Duizendpoot
  • Schoolfoto van Jenaplanschool de Duizendpoot
  • Schoolfoto van Jenaplanschool de Duizendpoot
  • Schoolfoto van Jenaplanschool de Duizendpoot

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Op onze Jenaplanschool vinden we het contact met de ouder heel belangrijk. Ouders voeden samen met de school kinderen op tot mensen die van betekenis zijn voor zichzelf, voor anderen en voor een duurzame wereld. Iedere dag beginnen we in alle groepen met inlooptijd. Ouders brengen hun kind in de stamgroep. Zodoende is er een natuurlijke overgang van thuis naar school en worden ouders veel meer deelgenoot van het hetgeen hun kind op school mee bezig is. De betrokkenheid van de ouders op het onderwijs komt ook op andere manier tot uiting. Ouders verzorgen gastlessen over onderwerpen waar ze expert in zijn.

Bij de vergaderingen van de ouderraad staat als vast agendapunt "signaleren" op de agenda. Signalen die ouders van de ouderraad horen worden bij dat agendapunt besproken. Vervolgens wordt het besproken in het MT en als nodig ook in een teamvergadering. Daarna is er een terugkoppeling naar de ouderraad. Als er signalen zijn vanuit het team wordt dat ook besproken tijdens genoemde agendapunt. 


Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven