Montessorischool Spijkenisse

Salamanderveen 352 3205 TG Spijkenisse

  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De vragenlijst is ingevuld door alle leerlingen van groep 6 t/m 8. 

De leerling tevredenheid op onze school is goed. Leerlingen gaan met plezier naar school en voelen zich veilig. Dit komt ook overeen met het beeld dat ouders geven in de ouder-enquête. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is door de helft van de ouders ingevuld en geeft een gelijk beeld met dat van de kinderen; ouders zijn tevreden over de school. Aandachtspunten uit het onderzoek zijn ook de punten die in het schoolplan terugkomen en waar aan wordt gewerkt. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven