Montessorischool Spijkenisse

Salamanderveen 352 3205 TG Spijkenisse

  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse

In het kort

Toelichting van de school

Montessorischool Spijkenisse biedt modern Montessorionderwijs: onderwijs volgens de principes van Maria Montessori, passend in de maatschappij van nu. We leren kinderen belangrijke vaardigheden als zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Kinderen leren door te doen, door samen te werken en door te werken met concrete materialen. De leerkracht begeleidt en biedt, kijkend naar de ontwikkeling van iedere leerling, leerstof op maat aan. Vrijheid in gebondenheid en leer mij het zelf te doen zijn belangrijke uitgangspunten van het Montessorionderwijs.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Vrijheid (in gebondenheid)
  • Verantwoordelijkheid
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Montessorischool Spijkenisse heeft vanaf schooljaar 2024-2025 10 groepen. De groepen zijn niet groter dan 28 leerlingen. We werken met heterogene groepen: de leerlingen van 4 tot 6 jaar zitten samen in een onderbouwgroep (groep 1-2), de kinderen van 7 t/m 9 jaar zitten bij elkaar in een middenbouwgroep (groep 3,4,5) en de kinderen van 10 t/m 12 jaar zitten in een bovenbouwgroep (groep 6,7,8). Deze manier van werken zorgt ervoor dat er altijd oudere en jongere kinderen in een groep zijn, waardoor ieder kind een keer de rol heeft van helper (het oudere kind) en ook leert hulp te vragen (het jongere kind). 

Onze leerlingen komen uit heel Spijkenisse, ongeveer de helft komt uit de wijk Waterland, de wijk waar de school staat. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
237
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven