Montessorischool Spijkenisse

Salamanderveen 352 3205 TG Spijkenisse

  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse
  • Schoolfoto van Montessorischool Spijkenisse

In het kort

Toelichting van de school

"Help mij het zelf te doen" en "Vrijheid in gebondenheid" zijn belangrijke kernwaarden van ons onderwijs. Op onze school wordt geprobeerd om zelfstandigheid van kinderen te bevorderen. De Montessorimethodiek en materialen nodigen hiertoe uit. De leerkracht is begeleider in dit proces. De groepen zijn samengesteld uit kinderen van verschillende leeftijden : 1/2 (4-6 jarigen) , 3/4/5 (6-9 jarigen) en 6/7/8 (9-12 jarigen)

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Het kind centraal
  • Uitnodigende leeromgeving
  • Help mij het zelf te doen
  • Vrijheid in gebondenheid
  • Heterogene groepen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Montessorischool Spijkenisse heeft 11 groepen. De groepen zijn niet groter dan 28 leerlingen. Dat betekent dat we met zo'n 300 leerlingen vol zijn. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plaatsen, werken we met wachtlijsten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
261
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven