RK Basisschool St. Bonifatius

Veldstralaan 4 1715 EP Spanbroek

  • Bewegingsonderwijs in de kleuterbouw; een kijkje in de speelzaal.
  • Met een chromebook aan het werk
  • Maandag-woensdag-vrijdag = fruitdag
  • Spelend Leren in 1-2
  • Trots op het werk

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Bonifatiusschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Samenwerking
  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt 344 (1 oktober 2020) en 370 (1 mei 2021) leerlingen, verdeeld over 15 groepen. Mede vanwege de instroom vanuit Heerenweide zal het leerlingaantal de komende jaren stijgen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
343
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het protocol kindermishandeling is een verouderd stuk. Er wordt door SKO West-Friesland gewerkt aan een nieuw beleidsstuk Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit geldt ook voor het schoolveiligheidsplan, het Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt hier onderdeel van. ..

Terug naar boven