Bonifatiusschool

Veldstralaan 4 1715 EP Spanbroek

  • Met een chromebook aan het werk
  • Maandag-woensdag-vrijdag = fruitdag
  • Spelend Leren in 1-2
  • Trots op het werk
  • Ontdekkend leren tijdens de workshop aangeboden door Mad Science

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Leerlingtevredenheid

In april 2024 is bij de leerlingen uit de groepen 6-7-8 de vragenlijst Leerlingtevredenheid afgenomen via Vensters. Het afnemen van de leerlingvragenlijsten is een wettelijke verplichting. De indicator Leerlingtevredenheid bestond uit 22 vragen over hoe tevreden de leerlingen zijn over school. De leerlingen vinden dat zij een leuke klas hebben, vinden de regels op school duidelijk, de juf of meester helpt goed en zijn tevreden over wat zij leren op onze school. Wij zijn super trots op deze resultaten. De resultaten worden met het team en de Medezeggenschapsraad (MZR) besproken.

Tevredenheid
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Oudertevredenheid Bonifatius (maart 2023)

In maart van dit jaar zijn 256 ouders/verzorgers gevraagd om de oudertevredenheid lijst in te vullen via Vensters. 151 respondenten hebben gereageerd. Dank daarvoor. De Bonifatius voldoet daarmee aan de minimale vereiste / gewenste betrouwbaarheid.

De ouders/verzorgen konden kiezen uit een 1 = - -, 2 = -, 3 = +, 4 = + + score. Gemiddeld geven de ouders/verzorgers een 3 of hoger als antwoord. Met een score van 3,5 zijn ouders het meest tevreden over in hoeverre hun kind met plezier naar school gaat en hoe veilig hij/zij zich voelt op school. De vakbekwaamheid van de leerkrachten krijgt een 3,4. Met een score van 3,1 zijn ouders het minst tevreden over de informatie die zij krijgen over hun kind. Het zijn mooie cijfers en het laat een positief beeld zien van oudertevredenheid over de Bonifatius.

Het rapportcijfer dat de 151 respondenten geven is een 7,9! Het onderzoek geeft aan hoe ouders de school ervaren en hoe tevreden ze zijn over onze school. Deze resultaten worden medio mei met het team en de Medezeggenschapsraad (MZR) besproken.

Naar aanleiding van het tevredenheidsonderzoek gaan wij  graag met ouders/verzorgers in gesprek om meer zicht te krijgen op het verhaal achter de cijfers (tafel van zes).

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven