Bonifatiusschool

Veldstralaan 4 1715 EP Spanbroek

  • Met een chromebook aan het werk
  • Maandag-woensdag-vrijdag = fruitdag
  • Spelend Leren in 1-2
  • Trots op het werk
  • Ontdekkend leren tijdens de workshop aangeboden door Mad Science

In het kort

Toelichting van de school

Gelukkig Laten Groeien!

Voor de samenleving van morgen en de leerlingen van nu geven we STERK onderwijs.

Wij maken ons sterk voor een aantal principes. De basis in ons onderwijs moet op orde zijn. We doen niets af aan kernvakken als taal, spelling en rekenen. We leren kinderen om niet alleen samen te leren, maar ook samen te leven, stimuleren een gezonde levensstijl en maken gebruik van nieuwe inzichten in onderwijs. Zo bereiden we kinderen van nu voor op de samenleving van morgen.

De basis van het onderwijs op de Bonifatiusschool zijn onze vier pijlers: LeerSterk, SamenSterk, GroeiSterk, LeefSterk. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Betrokkenheid
  • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school telt 368 (1 oktober 2022) en 401 (1 mei 2023) leerlingen, verdeeld over 17 groepen. De leerlingen zijn afkomstig uit het voedingsgebied Spanbroek / Opmeer. Mede vanwege de instroom vanuit Heerenweide zal het leerlingaantal de komende jaren licht stijgen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
389
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven