Rooms Katholieke Montessori-School

Gaesbeekerhof 57 3764 DK Soest

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Montessori-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Montessori-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Montessori-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Montessori-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Montessori-School

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen te monitoren gebruikten wij tot op heden het signaleringsinstrument ZIEN!. Vanaf dit schooljaar zullen wij gaan werken met Kindbegrip.

Twee keer per jaar vullen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 en de leerlingen van groep 6 t/m 8 hiervoor een vragenlijst in. Naar aanleiding van deze signalering vinden er gesprekken plaats tussen directie, IB en leerkrachten. 

Voor de groepen 1 en 2 hanteren wij de kleutersignalering (het Kindvolgmodel). Ook deze signalering wordt besproken door directie, IB en leerkrachten

Op deze manier krijgen we  een optimaal beeld van elke leerling, groep en de school.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Om de kwaliteit te kunnen meten werken wij op onze school met WMK.
Werken Met Kwaliteit (WMK) brengt met behulp van quick scans, school diagnoses, zelfevaluaties (o.b.v. het toezichtkader van de inspectie) en vragenlijsten via een aantal stappen de kwaliteit van de school in kaart. Zo ontstaat inzicht in de sterke en verbeterpunten van de schoolorganisatie.

Onderdeel van WMK is een een tweejaarlijkse  tevredenheidspeilingen onder ouders, leerkrachten en leerlingen.

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven