Rooms Katholieke Montessori-School

Gaesbeekerhof 57 3764 DK Soest

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Montessori-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Montessori-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Montessori-School
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Montessori-School

In het kort

Toelichting van de school

Op onze school gaan een goede sfeer en optimale onderwijsprestaties hand in hand. Wij streven ernaar dat de kinderen veel leren en met plezier naar school gaan. Dit wordt dagelijks vorm gegeven door een hecht, enthousiast en zeer gemotiveerd team. Als montessorischool hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat, dat zich uit in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om veel te leren en vooral veel samen te werken.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leer mij het zelf te doen
  • Zelfstandigheid
  • Betrokkenheid
  • Nieuwsgierig
  • Keuze vrijheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school start elk jaar met ongeveer 225 leerlingen. Tijdens het schooljaar stromen er nog zo’n 25 kinderen in groep 0 en 1 in; we eindigen het jaar met ongeveer 250 leerlingen.Het leerlingenaantal is al vele jaren stabiel. We hebben ervoor gekozen de school niet verder te laten groeien.De groepen tellen ongeveer 30 leerlingen.

De populatie van onze school is tweeledig. Enerzijds kiezen de ouders uit de omliggende wijk(en) voor een school in de buurt. Anderzijds kiezen ouders uit geheel Soest specifiek voor het Montessori-onderwijs.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
234
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven