Insingerschool

Insingerstraat 57 3766 MA Soest

  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In januari 2018 is er een tevredenheidsenquête afgenomen. De kinderen zijn tevreden over de school. Met name de ligging t.o.v. het bos en onze prachtige plein springen er uit. Ook de sfeer in school en in de klassen worden positief beoordeeld. Wat voldoende scoort maar waar we hoger op willen scoren is dat kinderen meer uitgedaagd willen worden in de klas en beter willen weten wat ze aan het leren zijn. Dit sluit goed aan bij de onderwijsontwikkeling waarbij kinderen meer eigenaar worden van hun leerproces. Kinderen leren zichzelf doelen stellen en de leerkracht geeft meer gedifferentieerd les. De schoonmaak van de toiletten wordt echt onvoldoende beoordeeld. Hier is wederom aandacht voor. 

In schooljaar 2017/2018 heeft de school ook meegedaan aan een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Dit onderzoek sloot aan bij de vraag van de school hoe meten wij sociale veiligheid in de school? De methode van PRIMA werd onderzocht door de universiteit en de uitkomst is dat we hierover zeer tevreden zijn. In schooljaar 2018/2019 nemen we dan ook de aanbevelingen uit dit rapport over: de pestmeter krijgt een vervolg voor het meten van de sociale veiligheid. De methode PRIMA wordt ingezet om het pesten en de rollen van klasgenoten bespreekbaar te maken. Daarnaast zetten we preventief in door gouden en zilveren weken te implementeren. 

In schooljaar 2019-2020 zetten we het werken met de methode PRIMA en de pestmeter voort. De gouden en zilveren weken zijn ook een vast onderdeel geworden van ons jaarprogramma. Hiermee investeren we blijvend in de groepsdynamiek.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2022 zal er weer een oudertevredenheidsenquête worden afgenomen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven