Insingerschool

Insingerstraat 57 3766 MA Soest

  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen geven in een leerlingvragenlijst van de Kanjertraining aan hoe zij zich voelen op school en wat ze vinden van de school. Zo kunnen we goed monitoren hoe het gaat. 

De leerlingen geven in de leerlingenraad ook aan wat er anders kan op school. En kunnen dit ook zelf vorm geven. Zo hebben er altijd leerlingen inspraak in de zaken die belangrijk zijn op school en haar omgeving. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2023 zal er weer een oudertevredenheidsenquête worden afgenomen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven