Insingerschool

Insingerstraat 57 3766 MA Soest

  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In januari 2018 is er een tevredenheidsenquête afgenomen. De kinderen zijn tevreden over de school. Met name de ligging t.o.v. het bos en onze prachtige plein springen er uit. Ook de sfeer in school en in de klassen worden positief beoordeeld. Wat voldoende scoort maar waar we hoger op willen scoren is dat kinderen meer uitgedaagd willen worden in de klas en beter willen weten wat ze aan het leren zijn. Dit sluit goed aan bij de onderwijsontwikkeling waarbij kinderen meer eigenaar worden van hun leerproces. Kinderen leren zichzelf doelen stellen en de leerkracht geeft meer gedifferentieerd les. De schoonmaak van de toiletten wordt echt onvoldoende beoordeeld. Hier is wederom aandacht voor.

In najaar 2021 zal er opnieuw een leerlingtevredenheidspeiling worden uitgevoerd.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In 2023 zal er weer een oudertevredenheidsenquête worden afgenomen. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven