Insingerschool

Insingerstraat 57 3766 MA Soest

  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Insingerschool in Soest.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. 

Voor meer informatie over de Insingerschool verwijzen wij u naar de website van de school: www.insingerschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Helemaal JIJ!
  • Moedig
  • Nieuwsgierig
  • Verbindend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
196
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het komend schooljaar zullen we het veiligheidsplan en het pestprotocol gaan herschrijven met de Kanjertraining als onderlegger. We streven ernaar dit eind van het schooljaar met MR, ouders, team en leerlingen te hebben vastgelegd.

Terug naar boven