Insingerschool

Insingerstraat 57 3766 MA Soest

  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Insingerschool in Soest.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. 

Voor meer informatie over de Insingerschool verwijzen wij u naar de website van de school: www.insingerschool.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Helemaal JIJ!
  • Moedig nieuwsgierig verbindend
  • Eigenaarschap centraal
  • Cirkel van veiligheid
  • Protestant Christelijk

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De daling in het aantal leerlingen is een bewuste keuze van de school geweest.

Het aantal leerlingen per groep was 30 of meer en is aangepast naar 28 - 30 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het komend schooljaar zullen we het veiligheidsplan en het pestprotocol gaan herschrijven met de Kanjertraining als onderlegger. We streven ernaar dit eind van het schooljaar met MR, ouders, team en leerlingen te hebben vastgelegd.

Terug naar boven