Insingerschool

Insingerstraat 57 3766 MA Soest

  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool
  • Schoolfoto van Insingerschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De CITO eindscore van groep 8 2018-2019 is precies het landelijk gemiddelde.

In verhouding is deze score lager dan andere jaren.

Gezien de uitstroom van de leerlingen en de ontwikkeling van de school is deze score volgens verwachting.

De Cito eindtoets van 2019-2020 is vanwege de Corona crisis niet afgenomen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In onze school gebruiken we het CITO leerlingvolgsysteem. 

Hiermee volgen we of kinderen groeien in hun ontwikkeling en checken we of het kind op koers ligt. Ook kunnen we zien of de leerkracht de doelen haalt die zij zichzelf gesteld heeft. 

In onze visie beschrijven we dat we het proces belangrijker vinden dan het resultaat. Dit betekent dat we toetsen inzetten als hulpmiddel en niet als doel op zich. Toetsen helpen ons om te zien of we op de goede weg zijn en kunnen ons helpen aan ouders te laten zien waar kinderen zich bevinden in hun ontwikkeling. 

Een dip in een toets, kan een reden zijn voor zorg en kan ook een logische verklaring zijn voor groei op een ander gebied. Het gesprek hierover met elkaar, kind en ouders, geeft meerwaarde voor de vervolgstap.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven