Openbare Daltonschool deBuut

Willaertstraat 45 3766 CP Soest

  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut

In het kort

Toelichting van de school

Openbare Daltonschool deBuut (https://www.de-buut.nl)

Op onze school leven, leren en werken kinderen met verschillende achtergronden met en van elkaar. Onze kernwaarden plezier, respect en kwaliteit zijn onze uitgangspunten voor goed onderwijs en de vorming van onze leerlingen. Wij passen ons onderwijs aan bij datgene dat uw kind nodig heeft voor zijn/haar toekomst. Kinderen voelen zich gehoord, gewaardeerd en veilig en worden uitgedaagd zodat zij het maximale uit hun eigen talenten halen om te ontwikkelen. Wij werken aan de toekomst gerichte vaardigheden en dragen bij aan de betrokkenheid, ondernemendheid en nieuwsgierigheid van leerlingen. Dit alles bieden wij aan vanuit thematisch onderwijs en op basis van de Dalton kernwaarden.

Mocht u onze school in bedrijf willen zien, dan bent u van harte welkom voor een rondleiding /kennismaking! U kunt daarvoor een afspraak maken met de directie via de mail (directie@de-buut.nl) of telefoon (035 6035678).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Dalton
  • Thematisch onderwijs
  • Plezier
  • Respect
  • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment volgen ruim 100 leerlingen onderwijs binnen onze school. De leerlingpopulatie is een afspiegeling van onze samenleving. Met elkaar vormen we een mini-maatschappij. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
108
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven