Openbare Daltonschool deBuut

Willaertstraat 45 3766 CP Soest

  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut
  • Schoolfoto van Openbare Daltonschool deBuut

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In verband met het sluiten van de scholen in schooljaar 2019-2020 heeft er in overleg met de inspectie van Onderwijs en STEV geen tweede meting van de sociale veiligheid plaats gevonden.

Vandaar dat u in deze schoolgids de resultaten van de eerste meting ziet in de bijlage.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 is er een ouder tevredenheidsonderzoek afgenomen. De vragenlijst voor Ouders (WMK) is afgenomen in april 2019.  Het responspercentage was 62%. De ouders zijn gemiddeld genomen voldoende tevreden over de school: score 3,08. Ouders geven de school als eindcijfer een 7,2.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven