1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan 13 3761 AT Soest

  • De 1e Van der Huchtschool is een overzichtelijke school waar je je als kind veilig voelt en jezelf kunt zijn.
  • De 1e Van der Huchtschool is 'Sportactieve School' sinds 2009 en heeft het predikaat 'Gezonde School' sinds 2011.
  • De school beschikt over 'ouderwets grote' speelpleinen waar de allerkleinsten en de stoerste 'groep acht-ers' zich veilig kunnen uitleven.
  • Samen kom je verrassend ver en vaak makkelijker dan je had gedacht. In school maar ook als je 10 kilometer voor de boeg hebt...
  • Kinderen die extra uitdaging nodig hebben voelen zich op de 1e Van der Huchtschool al snel thuis in de verrijkingsgroep.

In het kort

Toelichting van de school

De 1e Van der Huchtschool in Soest is een veilige, overzichtelijke school met vaste ritmes. Algemeen bijzonder onderwijs op humanitaire grondslag, 100 jaar geleden opgericht op basis van de mensvisie van o.a. Felix Ortt en Albert Schweitzer.

De school streeft ernaar om uit kinderen te halen wat er in potentie aanwezig is. Slechte leerlingen bestaan niet. Er zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en er zijn leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Voor beide groepen hebben wij een aanbod.

Het team van de school bundelt meer dan 200 jaar onderwijservaring. Een mix van ervaring en ongebreideld enthousiasme. We hebben een vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding en en een vakleerkracht muziek. De school is onderdeel van een slagvaardige, kleine stichting waarmee de continuïteit van de school is gewaarborgd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige, plezierige school
  • Gevoel en begrip voor kinderen
  • Ruimte voor aanpassingen
  • Ervaren en enthousiast team
  • Goede resultaten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben een vrij constant aantal leerlingen van ongeveer 230 in augustus, het begin van een schooljaar. Wij plaatsen per jaar 30 nieuwe  leerlingen waardoor we aan het einde van het schooljaar 260 leerlingen hebben. De 30 nieuwe leerlingen, meestal kleuters, worden verdeeld over de 3 kleutergroepen.

In de groepen 3 t/m 8 streven wij naar een maximum van 30 kinderen.

Indien groepen minder dan 30 leerlingen hebben, kunnen wij nieuwe leerlingen toelaten. Hiervoor hebben wij een toelatingsbeleid geformuleerd.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
222
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken met een continuerooster. De kinderen eten tussen de middag met de eigen leerkracht. Ook spelen ze een half uur buiten, onder toezicht van andere teamleden. De groepsleerkrachten hebben dan pauze.

Tijdens het buitenspelen kunnen de kinderen onder andere; voetballen, streethockeyen, 'kingen', schommelen, tafeltennissen, badmintonnen, op de 'fuze mat' spelen, er is een duikelrek en een klimmuur.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven