1e Van der Huchtschool

Paulus Potterlaan 13 3761 AT Soest

  • De 1e Van der Huchtschool is een overzichtelijke school waar je je als kind veilig voelt en jezelf kunt zijn.
  • De 1e Van der Huchtschool is 'Sportactieve School' sinds 2009 en heeft het predikaat 'Gezonde School' sinds 2011.
  • De school beschikt over 'ouderwets grote' speelpleinen waar de allerkleinsten en de stoerste 'groep acht-ers' zich veilig kunnen uitleven.
  • Samen kom je verrassend ver en vaak makkelijker dan je had gedacht. In school maar ook als je 10 kilometer voor de boeg hebt...
  • Kinderen die extra uitdaging nodig hebben voelen zich op de 1e Van der Huchtschool al snel thuis in de verrijkingsgroep.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Op alle vragen is hoog gescoord door de leerlingen.

De enige vraag die lager scoort gaat over angst voor andere kinderen en hoe de leerkracht dan optreedt.

Dit onderdeel vraagt onze aandacht: Weet de leerkracht dat het kind bang is? Kan/durft het kind zijn/haar angst verwoorden? Welke aanpak kunnen wij (schoolbreed) hierover afspreken? Dit onderwerp past mooi in de plannen van de werkgroep Pedagogisch Klimaat. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

22% van de ouders heeft gereageerd. Meer ouders met kinderen in de onderbouw dan in de bovenbouw.

De veiligheid op school krijgt een 8,1.

Op de vraag: "Heeft het kind naar zijn/haar zin?", scoort de school een 8,2.

Een aantal opmerkingen komen overeen met uitkomsten van het ouderpanel. De resultaten worden in het team geëvalueerd en meegenomen in de jaarplanning van school.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven