Basisschool Thomas van Aquinoschool

Louw Doniastraat 1 8607 AT Sneek

  • Wij zijn trots op onze diversiteit.
  • Schoolfoto van Basisschool Thomas van Aquinoschool
  • Schoolfoto van Basisschool Thomas van Aquinoschool

Het team

Toelichting van de school

U kunt hier precies zien wat wij belangrijk vinden; kleine groepen, voldoende personeel zowel onderwijzend als ondersteunend personeel. Ons team bestaat uit 25 leden waarvan drie tutoren, een drietal vrijwilligers en een directeur.

Wij vinden dat de leerlingen de zorg moeten krijgen die zij nodig hebben en dat er dus niet in management maar in onderwijzend personeel geïnvesteerd moet worden.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft zullen we altijd eerst kijken of een collega leerkracht de groep kan bemannen. Tegelijkertijd wordt er een verzoek gedaan bij de invalpoule om te bekijken of er invaller kan komen. Is dit niet het geval dan verdelen we de leerlingen maximaal één dag over andere groepen. Vanwege de aanvraagtoename rond invallers (vanwege Corona) kan in het uiterste geval een groep naar huis 'gestuurd' worden. Wanneer dit voor langere tijd één bepaalde groep treft, kunnen we ervoor kiezen dit af te wisselen met andere groepen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om dit te voorkomen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In ons frisse, moderne en kleurrijke gebouw, waar naast het consultatiebureau van de GGD, ook kinderopvang, peuterspeelzalen Tommie en Kameleon en de naschoolse opvang gehuisvest zijn, bieden wij meer dan onderwijs alleen.   

Met een rijk aanbod aan (veelal kosteloos) naschoolse activiteiten voor de hele buurt, staan wij open voor kinderen van 0 tot 14 jaar, voor hun ouders én onze buurtgenoten. Samen met het team van de Thomas van Aquinoschool vormen zij een gemeenschap en dragen bij aan een positieve leefomgeving.  

Wij vinden het belangrijk dat er op school een positieve en warme sfeer heerst. Pesten hoort daar niet bij. Wanneer we pestgedrag signaleren, maken wij daar werk van. We stimuleren het positieve gedrag van de kinderen onderling en zorgen dat het probleem met respect voor elkaar wordt opgelost. Hiervoor gebruiken wij de sociaal emotionele aanpak PBS, Positive Behaviour Support.

Wij zetten ons in voor de lokale gemeenschap. Samen met onze samenwerkingspartners zijn wij de schakel tussen ouders, buurtgenoten en lokale organisaties. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de wijk en daarmee ook aan die van families, ouders en natuurlijk alle kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Mocht er ondersteuning nodig zijn voor kinderen, dan vinden wij het belangrijk dat dit zo dicht en vertrouwd mogelijk bij de kinderen aanwezig is. Daarom hebben we veel specialisten in huis die deze zorg kunnen bieden. Dit gaat niet alleen over de zorg wanneer het even niet zo goed gaat met een kind, maar ook wanneer het juist heel goed gaat en een kind extra uitdaging nodig heeft. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven