Basisschool Thomas van Aquinoschool

Louw Doniastraat 1 8607 AT Sneek

  • Wij zijn trots op onze diversiteit.
  • Schoolfoto van Basisschool Thomas van Aquinoschool
  • Schoolfoto van Basisschool Thomas van Aquinoschool

Het team

Toelichting van de school

U kunt hier precies zien wat wij belangrijk vinden; kleine groepen, voldoende personeel zowel onderwijzend als ondersteunend personeel. Ons team bestaat uit ongeveer 25 mensen waaronder leerkrachten, onderwijsassistenten, coördinator passend onderwijs, taalspecialist, rekenspecialist, gedragsspecialist, administratieve ondersteuning, tutoren, vrijwilligers, conciërge en een directeur. Wij vinden dat de leerlingen moeten krijgen wat zij nodig hebben en hierom investeren wij in personeel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft zullen we altijd eerst kijken of een collega leerkracht de groep kan draaien. Tegelijkertijd wordt er een verzoek gedaan bij de invalpoule om te bekijken of er invaller kan komen. Is dit niet het geval dan verdelen we de leerlingen maximaal één dag over andere groepen. Vanwege de aanvraagtoename rond invallers (Corona) kan in het uiterste geval een groep naar huis 'gestuurd' worden. Wanneer dit voor langere tijd één bepaalde groep treft, kunnen we ervoor kiezen dit af te wisselen met andere groepen. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om dit te voorkomen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In ons frisse, moderne en kleurrijke gebouw, waar naast het consultatiebureau van de GGD, ook kinderopvang, drie peuterspeelzalen (-opvang) Tommie, Balou en Kameleon, de naschoolse opvang, logopedie en fysiotherapie gehuisvest zijn, bieden wij meer dan onderwijs alleen. Bewegen en sport is een speerpunt in ons aanbod. We hebben hoogwaardig bewegingsonderwijs van vakleerkrachten en motorische remedial teaching wanneer een kind wat extra hulp kan gebruiken. Ook zetten we in op de muzikale ontwikkeling van kinderen. Met een rijk aanbod aan (veelal kosteloos) naschoolse activiteiten voor de hele buurt, staan wij open voor kinderen van 2 tot 14 jaar, voor hun ouders én onze buurtgenoten. In dit aanbod komt bewegen, muziek en ook de creatieve ruimschoots aan bod. Samen met het team van de Thomas van Aquinoschool vormen zij een gemeenschap en dragen bij aan een positieve leefomgeving. 

Wij vinden het belangrijk dat er op school een positieve en warme sfeer heerst. Pesten hoort daar niet bij. Wanneer we pestgedrag signaleren, maken wij daar werk van. We stimuleren het positieve gedrag van de kinderen onderling en zorgen dat het probleem met respect voor elkaar wordt opgelost. Hiervoor gebruiken wij de sociaal emotionele aanpak PBS, Positive Behaviour Support.

Wij zetten ons in voor de lokale gemeenschap. Samen met onze samenwerkingspartners zijn wij de schakel tussen ouders, buurtgenoten en lokale organisaties. Wij dragen bij aan de ontwikkeling van de wijk en daarmee ook aan die van families, ouders en natuurlijk alle kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Mocht er ondersteuning nodig zijn voor leerlingen, dan vinden wij het belangrijk dat dit zo dicht en vertrouwd mogelijk bij de leerlingen aanwezig is. Daarom hebben we veel specialisten in huis die deze zorg kunnen bieden. Dit gaat niet alleen over de zorg wanneer het even niet zo goed gaat met een leerling, maar ook wanneer het juist heel goed gaat en de leerling extra uitdaging nodig heeft. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We willen en gaan ons nog meer ontwikkelen aangaande medisch handelen en meer- en hoogbegaafdheid, evenals dyscalculie.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven