Basisschool Thomas van Aquinoschool

Louw Doniastraat 1 8607 AT Sneek

  • Wij zijn trots op onze diversiteit.
  • Schoolfoto van Basisschool Thomas van Aquinoschool
  • Schoolfoto van Basisschool Thomas van Aquinoschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerkrachten zorgen er elke dag voor dat onze kinderen zo goed mogelijk voorbereid zijn op de Cito toets, maar belangrijker nog op het voortgezet onderwijs. Zij zorgen ervoor dat ieder kind naar het vervolg onderwijs gaat wat bij hem of haar past.

Vanaf groep 6 wordt de plaatsingswijzer gebruikt om u en uw kind te laten zien, welk vervolgonderwijs het beste bij hem/haar past. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de maand januari nemen wij in alle groepen de tussen toets van Cito af. Dit is voor ons een belangrijk meetpunt om te kijken waar kinderen qua leerniveau zich bevinden. Maar er is meer dan alleen een Cito toets. Ook de methode gebonden toetsen (toetsen van elk vak) worden meegenomen in het leerniveau van de kinderen. Het spreekt voor zich dat we ook kijken naar de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. 

Op deze manier toetsen en kijken we naar het totale kind en kunnen we halverwege het jaar de balans opmaken en bekijken wat uw kind nog extra nodig heeft in deze groep voor het aankomende halve jaar.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij kijken naar de complete ontwikkeling van uw kind. We kijken niet naar alleen de scores die hij/zij de afgelopen jaren heeft gehaald, maar ook naar de sociale ontwikkeling van uw kind, inzet en leerhouding.

De leerkrachten in groep 8 gebruiken de plaatsingswijzer om het vervolgadvies aan u en uw kind te geven. Op deze manier worden de Cito scores van de afgelopen drie jaar meegenomen in het plaatsingsadvies. Het advies van de leerkracht van groep 8 is bindend voor het voortgezet onderwijs. Na het advies wordt de centrale eindtoets nog gemaakt. Belangrijk voor de kinderen en de school om te zien waar de kinderen staan. Met de centrale eindtoets kan het plaatsingsadvies nog worden bijgesteld (naar boven). 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven