Basisschool Thomas van Aquinoschool

Louw Doniastraat 1 8607 AT Sneek

  • Wij zijn trots op onze diversiteit.
  • Schoolfoto van Basisschool Thomas van Aquinoschool
  • Schoolfoto van Basisschool Thomas van Aquinoschool

In het kort

Toelichting van de school

Midden in Sneek staat een school met een hart, de Thomas van Aquinoschool. Een ervaren en betrokken team is hier werkzaam om het beste onderwijs te bieden voor uw kind. Op onze school kan ieder kind zijn of haar talent ontdekken. In een veilige omgeving mogen onze leerlingen tot hun recht komen en wordt hen geleerd op zichzelf en in elkaar te vertrouwen.  

Wij zijn een katholieke school en staan voor samen leren en leven in het hier en nu. Onze leerlingen komen uit wel 20 verschillende landen en met elkaar weerspiegelen wij de samenleving. Er wordt van én met elkaar geleerd, wat als een waardevolle verrijking wordt ervaren. Onze leerlingen kijken niet meer naar dat wat hen verschillend maakt, maar zien juist de overeenkomsten. Daardoor kan ieder kind bij ons zijn wie hij is: zichzelf!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Verantwoordelijkeid
  • Positief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school start dit jaar met ongeveer 195 kinderen in 11 groepen. Met kinderen vanuit de hele wereld komt iedereen in aanraking met vele verschillende culturen. Dit beschouwen wij voor iedereen als een verrijking.

Wij werken bij voorkeur in kleine groepen. Met gemiddeld 18 leerlingen in een groep kunnen wij ieder kind die aandacht geven die hij of zij verdient. Tevens hebben we in elke bouw een onderwijsassistent om tegemoet te komen aan individuele ondersteuningsbehoeften van leerlingen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
187
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij hanteren een continurooster van vijf gelijke dagen. Elke dag begint om 8.30 uur en duurt tot 14.00 uur. De groepen 1 tot en met 4 zijn vrijdagmiddag om 12.30 uur uit. Kinderen eten samen met de leerkracht in de groep en spelen buiten onder toezicht van leden van ons team. Dat is wel zo veilig.  

Binnen ons gebouw beschikken wij over verschillende expertises. Zo is er een consultatiebureau gehuisvest, zijn er twee peuterspeelzalen en een naschoolse opvang. Voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn er onderwijsassistenten, een logopedist en een schoolmaatschappelijk werker in huis. Op deze manier kunnen wij de totale zorg voor kinderen waarborgen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Sociale veiligheid van een kind is de basis en een voorwaarde. Wanneer deze veiligheid gewaarborgd is, dan pas komt een kind tot leren. Wij doen er dan ook alles aan om de tijd dat ze bij ons aanwezig zijn (zowel voor, tijdens en na school) dat het pedagogisch klimaat vertrouwd en prettig is. Dit geldt tevens voor de peuterspeelzaal die wij in ons gebouw hebben. 

Terug naar boven