Basisschool Thomas van Aquinoschool

Louw Doniastraat 1 8607 AT Sneek

  • Wij zijn trots op onze diversiteit.
  • Schoolfoto van Basisschool Thomas van Aquinoschool
  • Schoolfoto van Basisschool Thomas van Aquinoschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Eens in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek afgenomen op school. Zowel kinderen, ouders, leerkrachten en directie wordt gevraagd wat zij van de school, de omgeving, veiligheid en dergelijke zaken vinden. De uitgebreide resultaten zijn te allen tijde beschikbaar bij de directie van de school. 

De laatste enquête is afgenomen in 2017. 

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een school kan (en wil) niet zonder de inbreng van ouders. Wij hebben ouders nodig om het beste uit het kind te halen. Dit begint al bij het intake gesprek voordat uw kind bij ons op school komt. Dit is een uitvoerig gesprek met onze interne begeleidster om van u te horen wat de positieve kanten zijn van uw kind. Hoe de ontwikkeling tot nu toe is geweest en wat u van ons mag verwachten de aankomende acht jaar.

Ook de communicatie is rechtstreeks met ouders, kind en leerkracht. De leerkracht maakt u kind vijf uur per dag mee, dus als er bijzonderheden zijn dan zal de leerkracht dat met u bespreken.

Alleen op deze manier zorgen wij er gezamenlijk voor dat uw kind een goede start heeft en zich veilig voelt zodat hij/zij een optimale en leuke tijd heeft op de basisschool. 

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven