Basisschool katholieke It Klimmerblêd

De Pit 2 8521 PD Sint Nicolaasga

  • De kinderen laten de ouders en grootouders zien wat ze wekelijks doen tijdens het cursusuur.
  • Bewegen / sport is erg belangrijk. De kinderen nemen deel aan verschillende sportactiviteiten georganiseerd door de school.
  • De kinderen sluiten projecten / thema's regelmatig af met een presentatie. Elkaar vertellen / laten zien wat er in jouw groep is gedaan.
  • Leren doe je niet alleen in het schoolgebouw. Je trekt de natuur ook in. Excursies vinden wij belangrijk.
  • De totale ontwikkeling van een kind is erg belangrijk. Er is daarom ook aandacht voor o.a. goede voeding.

Het team

Toelichting van de school

Op dit moment werken er op de school een coördinator passend onderwijs (Intern Begeleider), 15 leerkrachten, een onderwijsassistent en een conciërge. Alle leerkrachten hebben natuurlijk de verplichte onderwijsbevoegdheden. Tevens zijn een aantal medewerkers extra geschoold (o.a. taalcoördinator, masteropleidingen, onderwijskunde, masteropleiding onderwijsmanagement, IKC opleiding). De school kan vele hulpvragen m.b.t. de ontwikkeling van een kind veelal zelf aan. Tevens maken we gebruik van externe ondersteuning bij een aantal hulpvragen. Voor de onderwijskundige ontwikkeling en de identiteitsontwikkeling van de school wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuners.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Terug naar boven