Basisschool katholieke It Klimmerblêd

De Pit 2 8521 PD Sint Nicolaasga

  • De kinderen laten de ouders en grootouders zien wat ze wekelijks doen tijdens het cursusuur.
  • Bewegen / sport is erg belangrijk. De kinderen nemen deel aan verschillende sportactiviteiten georganiseerd door de school.
  • De kinderen sluiten projecten / thema's regelmatig af met een presentatie. Elkaar vertellen / laten zien wat er in jouw groep is gedaan.
  • Leren doe je niet alleen in het schoolgebouw. Je trekt de natuur ook in. Excursies vinden wij belangrijk.
  • De totale ontwikkeling van een kind is erg belangrijk. Er is daarom ook aandacht voor o.a. goede voeding.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De gemiddelde Cito eindtoetsscore van 'It Klimmerblêd' over de laatste drie schooljaren was 538.9. Deze score ligt boven het landelijk gemiddelde. De scores in 2017 (539.1), 2018 (540.0) en 2019 (537.7)  lagen boven het landelijk gemiddelde. In de getoonde grafieken (gegevens aangeleverd door DUO) worden de scores getoond met in achtneming van de leerlinggewichten en het niveau van begrijpend lezen. De onderwijsinspectie bekijkt de scores aan de hand van de schoolgewichten. De advisering van de school aan de leerlingen van groep 8 en de ouders voor het Voortgezet Onderwijs wordt m.b.v. de Plaatsingswijzer gedaan. Van alle leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 worden de gegevens van de leerlingvolgsysteem toetsen (Cito toetsen) verwerkt in dit instrument.

In schhooojaar 2019-2020 is eer geen Cito Eindtoets gemaakt in verband met de Coronacrisis.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het SchoolVenster geeft u informatie over de schooladviezen over de schooljaren 2019-2020 en eerder.

Onderstaande cijfers aangaande de uitstroom van de leerlingen van groep 8 betreffend het laatste schooljaar (2019-2020) zijn als volgt:

vmbo : 66,7% 

havo : 29,6%

vwo/gymnasium :   3,7%

De leerlingen van 'It Klimmerblêd' gaan grotendeels naar het OSG en het Bornego College in Joure. Ook gaat er een deel van de leerlingen naar het Keicollege in Heerenveen, Nordwin Heerenveen, Zuyderzeecollege te Lemmer, Bogerman College en het RSG Magister Alvinus te Sneek. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven