Basisschool katholieke It Klimmerblêd

De Pit 2 8521 PD Sint Nicolaasga

  • De kinderen laten de ouders en grootouders zien wat ze wekelijks doen tijdens het cursusuur.
  • Bewegen / sport is erg belangrijk. De kinderen nemen deel aan verschillende sportactiviteiten georganiseerd door de school.
  • De kinderen sluiten projecten / thema's regelmatig af met een presentatie. Elkaar vertellen / laten zien wat er in jouw groep is gedaan.
  • Leren doe je niet alleen in het schoolgebouw. Je trekt de natuur ook in. Excursies vinden wij belangrijk.
  • De totale ontwikkeling van een kind is erg belangrijk. Er is daarom ook aandacht voor o.a. goede voeding.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van rooms katholieke basisschool 'It Klimmerblêd' uit Sint Nicolaasga. Dit SchoolVenster geeft u enige informatie over de school en biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en de school. Zo biedt dit SchoolVenster u een betrouwbaar en genuanceerd beeld van de school.

Wilt u meer informatie over r.k.b.s. 'It Klimmerblêd', kijk dan op de website www.klimmerbled.nl of volg de school op twitter @klimmerbled.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterrenschool "It Klimmerblêd"
  • GEWOON BIJZONDER
  • meer flexibiliteit
  • op de maat van het kind
  • samen met het dorp!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Katholieke Basisschool 'It Klimmerblêd' is een school met ongeveer 200 leerlingen. De school heeft te maken met een lichte daling van het aantal leerlingen. Dit in verband met de krimp. Gelet op het deelnamepercentage constateren we nog steeds een groei (procentueel bekeken naar het aanbod van de leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar uit St.Nicolaasga e.o.).

De school krijgt steeds meer een internationaal karakter. Naast Friese en Nederlandse leerlingen zijn er meerdere leerlingen op onze school uit andere Europese landen en net Europese landen. Wij vinden dit een goede afspiegeling van onze Nederlandse maatschappij.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
177
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven