Basisschool katholieke It Klimmerblêd

De Pit 2 8521 PD Sint Nicolaasga

  • De kinderen laten de ouders en grootouders zien wat ze wekelijks doen tijdens het cursusuur.
  • Bewegen / sport is erg belangrijk. De kinderen nemen deel aan verschillende sportactiviteiten georganiseerd door de school.
  • De kinderen sluiten projecten / thema's regelmatig af met een presentatie. Elkaar vertellen / laten zien wat er in jouw groep is gedaan.
  • Leren doe je niet alleen in het schoolgebouw. Je trekt de natuur ook in. Excursies vinden wij belangrijk.
  • De totale ontwikkeling van een kind is erg belangrijk. Er is daarom ook aandacht voor o.a. goede voeding.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De school laat een maal per twee schooljaren de kinderen van de groepen 6 t/m 8 enquêtes invullen aangaande vele onderdelen van de totale schoolorganisatie. In 2022 is dit voor het laatst gebeurd. We maken gebruik van de KMPO van Beekveld / Terpstra. De resultaten zijn tevens verkrijgbaar bij de directeur.

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De school laat een maal per twee schooljaren de ouders / verzorgers een enquête invullen aangaande vele onderdelen van de totale schoolorganisatie. In 2022 is dit voor het laatst gebeurd. We maken gebruik van de KMPO van Beekveld / Terpstra. De resultaten van dit onderzoek zijn tevens verkrijgbaar bij de directeur.

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven