Basisschool katholieke It Klimmerblêd

De Pit 2 8521 PD Sint Nicolaasga

  • De kinderen laten de ouders en grootouders zien wat ze wekelijks doen tijdens het cursusuur.
  • Bewegen / sport is erg belangrijk. De kinderen nemen deel aan verschillende sportactiviteiten georganiseerd door de school.
  • De kinderen sluiten projecten / thema's regelmatig af met een presentatie. Elkaar vertellen / laten zien wat er in jouw groep is gedaan.
  • Leren doe je niet alleen in het schoolgebouw. Je trekt de natuur ook in. Excursies vinden wij belangrijk.
  • De totale ontwikkeling van een kind is erg belangrijk. Er is daarom ook aandacht voor o.a. goede voeding.

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De school laat een maal per twee schooljaren de kinderen van de groepen 6 t/m 8 enquêtes invullen aangaande vele onderdelen van de totale schoolorganisatie. in februari 2019 is dit voor het laatst gebeurd. We maken gebruik van de KMPO van Beekveld / Terpstra

Rapportcijfer voor de school van de kinderen : 8.1 (op een schaal van 10)

De verschillende onderdelen van de schoolorganisatie worden verwerkt in een aantal items. De itemscore is van 1 t/m 4 (1. oneens / --  en 4. eens  / ++)

Itemscore 2019:

Enkele belangrijke items van de leerlingen:

Lessen : 3.5

Begeleiding : 3.5

Leren : 3.2

Sociale omgang : 3.6

Veiligheid : 3.4

Directie : 3.9

Huisvesting : 3.2

Informatievoorziening : 3.7

Deze enquête is ingevuld door 70 leerlingen (totaal 74) uit de groepen 6, 7 en 8.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De school laat een maal per twee schooljaren de ouders / verzorgers een enqquête invullen aangaande vele onderdelen van de totale schoolorganisatie. in februari 2019 is dit voor het laatst gebeurd. We maken gebruik van de KMPO van Beekveld / TerpstraRapportcijfer voor de school van de ouders : 8.2 (op een schaal van 10)De verschillende onderdelen van de schoolorganisatie worden verwerkt in een aantal items. De itemscore is van 1 t/m 4 (1. oneens / --  en 4. eens  / ++)Itemscore 2019:Enkele belangrijke items van de ouders:

Schoolklimaat : 3.5

Onderwijsleerklimaat : 3.4

Communicatie : 3.5

Lessen : 3.8

Leren : 3.7

Sfeer : 3.6

Sociale omgang : 3.8

Veiligheid : 3.5

Interactie met de leerlingen : 3.7

Ouderbetrokkenheid "3.6

Directie : 3.8

Huisvesting : 3.4

Informatievoorziening : 3.7

Procedures : 3.5

Schoolkeuze : 3.7

Deze enquête is ingevuld door 78 ouders / verzorgers.

 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven