Openbare Basisschool De Rieburch

Oosterscheldestraat 3 4695 EN Sint-Maartensdijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rieburch

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In 2017 is de leerlingtevredenheid-enquete schriftelijk afgenomen. Hierbij zijn de vragen gebruikt die VenstersPO ook gebruikt. De uitkomsten zijn toegevoegd als bijlage. De uitkomsten van de enquete zijn besproken en waar nodig is actie ondernomen. De kinderen gaven de school als rapportcijfer in 2017 een 7,8. In 2018 krijgt de school wederom een mooi punt: een 7,9.

De uitslagen van de enquete worden geanalyseerd en besproken met de leraren en de leerlingen. Waar nodig wordt actie ondernomen. 

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2014-2015 is er op onze school onderzoek gedaan naar de mate van tevredenheid omtrent het Educatief Partnerschap en de verwachtingen van ouders en leraren. De ouders van de Rieburch waarderen het beleid rond Educatief Partnerschap met een 7,5 een ruime voldoende dus!
Ouders geven aan dat dit te maken heeft met “je welkom voelen” en gelijkwaardig behandeld worden door de leraren. Daarnaast geven ouders aan behoefte te hebben aan laagdrempelige informatie.

Tevredenheidsmeting 
In oktober 2014 hebben wij op school een tevredenheidsmeting af laten nemen bij leerlingen, ouders en personeel. Van de ouders heeft 42% gereageerd.  De school krijgt van ouders een 7,8.  Dit cijfers is hoger dan de scores van het landelijk gemiddelde en daar zijn we best trots op! 

In 2018 wordt de tevredenheid onder de ouders opnieuw gemeten

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven