Openbare Basisschool De Rieburch

Bloemenlaan 3 4695 EE Sint-Maartensdijk

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Rieburch

In het kort

Toelichting van de school

We werken hard aan de ontwikkeling van onze leerlingen.

De Rieburch is een school waar we de kinderen:

 • voorbereiden op actieve deelname in de Nederlandse samenleving.
 • veel willen leren.
 • zo goed mogelijk willen voorbereiden op het vervolgonderwijs.

Wij zijn een school:

 • die open staat voor alle levensovertuigingen.
 • waar kinderen zich prettig en veilig voelen.
 • waar kleuters kleuter mogen zijn.
 • waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen.
 • waar kinderen leren oog te hebben voor mens en milieu.
 • waar we samenwerken met de ouders.

Op deze site en op onze schoolsite vindt u alle informatie die u nodig heeft, maar u bent vooral van harte welkom om kennis te komen maken! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • iedereen is welkom
 • Samenwerking
 • Betrokkenheid
 • Leiderschap
 • Kwaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal laat enige groei zien. Dit valt deels te verklaren door de opvang van leerlingen in de taalklas. Het leerlingaantal op De Rieburch is in zijn geheel afgelopen periode (los van de taalklas) gestegen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
191
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven