Inghelosenberghe-School

Badhuisweg 11 4564 AH Sint Jansteen

  • Schoolfoto van Inghelosenberghe-School
  • Schoolfoto van Inghelosenberghe-School

In het kort

Toelichting van de school

Beste bezoeker,

Fijn dat u interesse heeft in onze school. Wij hopen dat u via dit Schoolvenster van Basisschool Inghelosenberghe de informatie kunt vinden die u zoekt. Indien u nog vragen heeft kunt u altijd contact opnemen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de BS Inghelosenberghe. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school.

Voor meer informatie over onze school kunt u ook terecht op onze website.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Groei
  • Eigenheid en Veiligheid
  • Enthousiasme

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal is de afgelopen jaren boven verwachting gestegen, maar het lijkt zich nu te stabiliseren rond de 220. We verwachten dat we op 1 oktober 2023, 227 leerlingen hebben. De meerjarenprognose geeft aan dat er een daling van zo'n 10% te verwachten is, echter gezien de nieuwbouwontwikkelingen in Sint Jansteen is het nog maar de vraag of de verwachte daling reëel is. Bij een gelijkblijvend deelnamepercentage van ong. 80% in Sint Jansteen en Kapellebrug e.o. is de verwachting dat de komende jaren minimaal 200 leerlingen onze school blijven bezoeken.

BS Inghelosenberghe is volgens de schoolweging een gemiddelde school. Hetgeen er op duidt dat onze leerlingen eigenlijk weinig van elkaar verschillen en dat we gemiddelde eindopbrengsten kunnen verwachten. Omdat we in de praktijk grote verschillen ervaren tussen kinderen,  proberen we voor elk kind een passend aanbod te organiseren. Differentiatie is dus noodzakelijk.

Bijna alle leerlingen hebben de Nederlandse nationaliteit. Iets meer dan 10% van onze leerlingen heeft een NT2-achtergrond. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
223
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 hanteren we een continurooster: het vijf-gelijke-dagen-model. Alle kinderen blijven tijdens de middagpauze op school eten.

Voor alle groepen start de lestijd om 8.30 u (de kinderen worden geacht om 8.25 u aanwezig te zijn) en de lestijd eindigt om 14.00 u.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven