Inghelosenberghe-School

Badhuisweg 11 4564 AH Sint Jansteen

  • Schoolfoto van Inghelosenberghe-School
  • Schoolfoto van Inghelosenberghe-School

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Er is ruimte voor verbetering, maar we zijn ook wel blij met de waardering die we krijgen. Een rapportcijfer van minimaal 8,0 moet de volgende keer haalbaar zijn. Nader onderzoek is gewenst. Bijvoorbeeld: welke informatie missen ouders en wat vinden ze wel goed gaan? Daarvoor moeten we met ouders echt in gesprek en dat was in het schooljaar 2020-2021 door de corona-beperkende maatregelen niet effectief mogelijk.

Aandachts- / verbeterpunten zijn bij schoolklimaat: contact medewerkers; bij onderwijsleerproces uitdaging en aansluiting niveau kind en vooral de informatie en communicatie. Ons streven is om per indicator een minimale waardering van 80% tevreden ouders te halen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven