Basisschool Sint Gertrudis

Sint Geertruid 6265 AS Sint Geertruid

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Gertrudis
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Gertrudis

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Tevredenheidsenquêtes

Vanuit de tevredenheidsenquêtes halen we informatie om nog beter aan te sluiten bij de wensen van ouders en kinderen.
Ten opzichte van de vorige leerling enquête in 2020-2021 zijn op een aantal punten een beetje gezakt en op andere punten gestegen. Wat we hieruit meegenomen hebben is een betere controle van de veiligheid op het schoolplein. We hebben in het team afgesproken ons meer te verdelen over de speelplaats tijdens het buiten spelen. Zo hebben we meer zicht op hoe de kinderen spelen. Ook is er meer toezicht in de hal om ongewenste situaties te voorkomen. 
Ten opzichte van de ouder enquête in 2020-2021 zijn we in zijn algemeenheid iets gestegen. De punten waar we aan gewerkt hebben in het afgelopen jaar zien ouders ook terug, daar zijn we goed in vooruit gegaan geven ouders terug. De overige punten zijn de ene keer iets gestegen, de andere keer iets gedaald. die schelen niet zo veel. 
Dit schooljaar hopen we meer continuïteit te kunnen bieden als team waardoor zowel de leerlingen als de ouders meer stabiliteit en eenheid zullen ervaren in onze aanpak. Door het herijken van de visie is de eenheid in het team in elk geval al versterkt en gaan we dit uitdragen in ons dagelijkse handelen.  

Leerlingenraad

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen mee kunnen denken en beslissen in de keuzes die we als school maken. Het doel van de leerlingenraad is dan ook om leerlingen meer te betrekken bij de schoolse activiteiten, zodat ze met nog meer plezier naar school komen. Wij willen graag dat leerlingen:

1. Een deel van de basis vormen om tot beleid te komen.
2. Een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie, weten dat ze meetellen.
3. Spelenderwijs kennis maken met democratische beginselen.
4. Meer betrokken zullen raken bij school.
5. Een beter inzicht krijgen in de organisatie van de school.
6. Ondervinden wat realistisch en haalbaar is.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven