Basisschool Sint Gertrudis

Sint Geertruid 6265 AS Sint Geertruid

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Gertrudis
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Gertrudis

In het kort

Toelichting van de school

Beste (toekomstige) ouders,

Welkom op deze website, waar u informatie vindt over onze school.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Sint Gertrudis. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties. Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen in mezelf en jou.
  • Ik denk mee en ik tel mee.
  • Ik kan leren en ik wil leren.
  • Ik ga en sta voor gezond.
  • Eigenaarschap.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Zuid Limburg is een krimp gebied. De gemeente Eijsden-Margraten waartoe wij behoren, hanteert een opheffingsnorm van 64 leerlingen. 

Per 01-02-2023 telt onze school 102 leerlingen. Voor het volgende schooljaar is de verwachting dat we rond dit aantal blijven. 

De leerlingen die onze school bezoeken komen uit Sint Geertruid zelf en uit de omliggende dorpen en gehuchten Herkenrade, Eckelrade en Moerslag.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
97
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven