Mienskipsskoalle De Legeaën

Aesgewei 56 8647 SG Sibrandabuorren

 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

We hebben een bijzonder jaar achter de rug! Door corona kregen de kinderen soms wekenlang thuisonderwijs. Dat was soms lastig maar met hulp van thuis lukte dit toch zo goed als mogelijk. Thuiswerken was best een uitdaging. Om te weten hoe de kinderen het afgelopen jaar hebben beleefd, hebben we twee vragenlijsten afgenomen. Met de uitkomst van deze vragenlijsten kunnen wij als school bepalen of we bijvoorbeeld iets extra’s gaan doen in het onderwijs, om ervoor te zorgen dat ieder zo min mogelijk hinder ervaart van het afgelopen COVID-19 jaar. Het betreft de volgende vragenlijsten:

 • Vragenlijst COVID-19 periode leerlingen groep 6, 7 en 8 van de Mienskipsskoalle mei 2021
 • Vragenlijst Executieve Functies Leerlingen 2020-2021

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Een maal in de vier schooljaren nemen de scholen van Palludara  een tevredenheidspeiling af. Hierbij vinden we het belangrijk dat personeel en juist ook leerlingen een stem hebben. Daarom peilen we ook hun mening. De laatste peiling is in april 2014 afgenomen. We zijn er trots op dat de ouders de leerkracht, de sfeer en kennisontwikkeling als sterke punten aangeven en dat 90% van de ouders aangeeft dat men zich goed thuis voelt op de school.

 • In april 2021 is een enquête gehouden om de tevredenheid van de aanpak van de levensbeschouwelijke identiteit.
 • Er is in mei 2020 een vragenlijst Vragenlijst COVID-19 periode ouders/verzorgers Mienskipsskoalle mei 2021 afgenomen,

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven