Mienskipsskoalle De Legeaën

Aesgewei 56 8647 SG Sibrandabuorren

 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Schoolfoto van Mienskipsskoalle De Legeaën
 • Gezellig even kletsen in de natuurlijke voetbalkooi
 • Heerlijk spelen in een natuurlijke omgeving; rennen, verstoppen, met je vriendjes of even alleen, het kan allemaal.

In het kort

Toelichting van de school

Ons IKC is sinds augustus 2020 gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw te Sibrandabuorren en staat midden in de natuur en de Mienskip van de Legeaën. Onze school is een fusieschool (CBS De Twatine te Gauw, OBS De Lege Geaen te Sibrandabuorren en KNS De Reinbôge te Tersoal) met een bijzonder neutrale identiteit. De Mienskipsskoalle is er fan, foar en mei elkoar. We leren en leven samen. Dit kenmerkt ons. De medewerkers van de opvang en het onderwijs vormen één team. Hierdoor is er een goede communicatie en een doorgaande leerlijn mogelijk. 

De Mienskipskoalle maakt deel uit van onderwijskoepel Palludara en de kinderopvang valt onder de Stichting Kinderopvang Friesland. 

De Lege Geaen (Fries voor "lage landen") is een streek in het midden van Friesland in het ingepolderde gebied van het vroegere estuarium van de Middelzee. Deze streek wordt gekenmerkt door relatief kleine dorpen die over de eeuwen veranderd zijn van vissersdorpen in agrarische gemeenschappen, georiënteerd op met name de veehouderij.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Vertrouwen
 • Verbinding
 • Verantwoordelijkheid
 • Veiligheid
 • Duurzame ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
102
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven