Christelijke Basisschool De Ark

Sint Maartensregtplein 15 2636 GC Schipluiden

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark

In het kort

Toelichting van de school

De Ark is een open christelijke basisschool. Wij hebben hoge en positieve verwachtingen van onze leerlingen en staan garant voor inhoudelijk goed onderwijs. Wij dagen kinderen uit hun talenten te benutten en leren hun verantwoordelijkheid te nemen voor henzelf en hun omgeving. Kinderen moeten zich bewust worden van hun mogelijkheden maar ook van hun onmogelijkheden. Samenwerken en samen plezier hebben zijn belangrijke uitgangspunten binnen school. Wij hechten grote waarde aan een optimale samenwerking tussen ouders, kind en school. Dit zijn de ideale uitgangspunten om je als kind in een veilige en uitdagende omgeving te ontwikkelen.

Het is onze missie onderwijs aan te bieden dat leerlingen op een actieve en veilige manier volop kansen biedt om zich te ontwikkelen tot waardevolle mensen en deelnemers aan de maatschappij.

Ons mission statement is: Samen leren voor de toekomst!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Eigenaarschap
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Ark is een kleine school met ongeveer 110 leerlingen verdeeld over 5 groepen. Sinds schooljaar 2017-2018 werken we met de hele school in  units.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
92
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven