Christelijke Basisschool De Ark

Sint Maartensregtplein 15 2636 GC Schipluiden

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn trots op de uitkomsten van de monitor. Leerlingen zijn tevreden over het onderwijs dat zij krijgen en over de manier waarop dat aangeboden wordt. Het werken in kleine jaargroepen op de ochtend zorgt ervoor dat ieder kind aandacht krijgt. Leerlingen zijn daarom ook zeer tevreden over de uitleg van de juf/meester en het passende aanbod. De Ark is een Kiva-school. Wij besteden veel aandacht aan een positief en veilig klimaat. De Kiva-regels en Kiva-taal worden schoolbreed toegepast. Ouders worden geïnformeerd via de Kiva-ouderbrieven. Samen schenken we dagelijks aandacht aan hoe we op een fijne manier met elkaar om kunnen gaan. 
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Er zijn 67 gezinnen uitgenodigd deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek, 47 gezinnen hebben gereageerd.

Een inhoudelijke toelichting op het onderzoek volgt nog. De uitslag wordt eerst besproken met het team en de mr.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven