Daltonschool De Vindplaats

Zoeksestraat 5 4721 AC Schijf

  • Het eerste woord dat wordt aangeleerd; "ik".
  • Een van de thema's die behandeld worden in de schoolloopbaan is: "Kunst".
  • In onze schooltuin zijn genoeg groene speelmogelijkheden.
  • Onze school beschikt over een volledig ingericht technieklokaal.
  • Bij speciale gelegenheden zoals de Kinderboekenweek, vieren we dit met de hele school.

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van Daltonschool De Vindplaats vormen samen 'het team'. Hier horen onder andere bij: groepsleerkrachten, intern begeleider, gedragsspecialist, onderwijsassistente, conciërge, directeur en stagiaires. 

Binnen ons kleine team zijn specialisten aanwezig op het gebied van lezen, rekenen, cultuur, techniek, ICT, dyslexie, dyscalculie, meer- en hoogbegaafdheid, Rots&Water en gedrag. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor vervanging bij ziekte zijn we aangesloten bij Leswerk; een vervangingsbureau. Mocht er geen vervanging beschikbaar zijn, dan hebben we intern voldoende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de betreffende groep wordt opgevangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van Daltonschool De Vindplaats zijn meestal geformeerd in combinatiegroepen. De combinatiegroepen bestaan uit leerlingen uit 2 verschillende leerjaren. Deze indeling kan indien gewenst worden losgelaten, om leerlingen op hun eigen niveau een vakgebied te laten volgen. Bijvoorbeeld een leerling die verder is met de rekenontwikkeling, krijgt onderwijs in de opvolgende groep. Of een leerling die lezen lastig vindt, krijgt leesinstructie in een lagere groep. Per leerjaar en per leerling zorgen we dat het kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroep krijgen de kinderen de kans zich te ontwikkelen in een omgeving waarin zij zich veilig en geborgen voelen. Dit gebeurt spelenderwijs met uitnodigende materialen en leermiddelen. We werken met de methode 'Schatkist'. Deze methode is een vervolg op ‘Uk en Puk’, waar op de peuteropvang mee gewerkt wordt. Zo bewerkstelligen we de doorgaande lijn van peuters naar kleuters. Deze methode heeft veel oefeningen voor ‘beginnende geletterdheid’ en ‘voorbereidend  rekenen’ verweven in de thema’s. Het DORR registratiesysteem stelt ons in staat de ontwikkeling van de kleuters goed te monitoren en het juiste ontwikkelingsmateriaal aan te bieden. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode Kiva.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op Daltonschool De Vindplaats werken wij met een duidelijke en herkenbare structuur. In de ochtend werken wij vooral aan de kernvakken (taal, rekenen, lezen, spelling). In de middag komen de creatieve vakken en de zaakvakken (door middel van de methode Topontdekkers) aan bod.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe is iedere leerling welkom op Daltonschool De Vindplaats. Voor enkele groepen leerlingen hebben we speciale faciliteiten beschikbaar. Ons team bevat deskundigen op het gebied van dyslexie, dyscalculie, gedrag, VVE, meer- en hoogbegaafdheid en beeldbegeleiding.

Onderwijsbehoeften buiten bovengenoemde aspecten zitten niet in onze basisondersteuning. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het schooljaar 2023-2024 volgen we met het hele team een scholingstraject op het gebied van taalonderwijs. Zo zorgen we ervoor dat we eigentijds taalonderwijs blijven geven, dat voldoet aan de kerndoelen en aansprekend is voor onze leerlingen. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Daltonschool De Vindplaats heeft een nauwe samenwerking met Kinderopvang Nikkids. Zij hebben een ruimte naast de school; in het gemeenschapshuis d'n Hoge Dries. Bij Nikkids kunt u terecht voor kinder- en peuteropvang of een combinatie hiervan. Nikkids werkt met hetzelfde observatiesysteem (DORR) als De Vindplaats, zodat er een doorlopende leerlijn gecreëerd wordt. 

Terug naar boven