Daltonschool De Vindplaats

Zoeksestraat 5 4721 AC Schijf

  • Het eerste woord dat wordt aangeleerd; "ik".
  • Een van de thema's die behandeld worden in de schoolloopbaan is: "Kunst".
  • In onze schooltuin zijn genoeg groene speelmogelijkheden.
  • Onze school beschikt over een volledig ingericht technieklokaal.
  • Bij speciale gelegenheden zoals de Kinderboekenweek, vieren we dit met de hele school.

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool De Vindplaats, samen spelen, samen leren, samenwerken

Dit is het motto dat onze school beschrijft. Op onze school is het samen-gevoel alomtegenwoordig aanwezig. In onze school zijn ruime lichte klaslokalen, alsmede een leerplein, een stiltelokaal, een schoolbibliotheek en zelfs een technieklokaal. In onze schooltuin en op ons schoolplein kunnen onze leerlingen naar hartenlust spelen. Je vindt hier onder andere een voetbalveldje, een moestuin, een zandbak, tafeltennis en diverse speeltoestellen. 

Wij geven les volgens de Daltonwaarden: zelfstandigheid, reflectie, verantwoordelijkheid, effectiviteit en samenwerking.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Onderzoeken en ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Negentig procent van onze leerlingen komt uit het dorp Schijf, waarin ook onze school gevestigd is. Echter, steeds meer ouders uit omliggende dorpen weten onze school te vinden. Inmiddels wordt onze school ook door leerlingen uit onder andere Sprundel, Zundert, Rucphen en Achtmaal bezocht. Ouders die op zoek zijn naar Daltononderwijs, die zoeken naar een school met veel aandacht voor de persoonlijke kenmerken van hun kind, weten onze school te vinden. Wij heten hen van harte welkom!

Zie http://www.daltonschooldevindplaats.nl voor meer informatie over onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2022-2023 werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op school blijven eten en hiervoor een eigen lunchpakket mee naar school nemen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Ook verkeersveiligheid vinden wij van groot belang. Daarom zijn wij in het trotse bezit van een BVL-label. Dit staat voor Brabants Verkeersveiligheids Label. Dit betekent dat we structureel aandacht besteden aan theoretisch en praktisch verkeersonderwijs. Een speciaal initiatief vanuit de leerlingenraad zijn onze op-rolletjes-dagen. Dit zijn een aantal woensdagen in het schooljaar dat onze leerlingen op rolletjes naar school komen, bijvoorbeeld op skeelers, met stepjes of een kleine skelter. Deze mogen dan ook in de ochtendpauze op het schoolplein gebruikt worden. Op die dagen is het op het schoolplein altijd één groot feest!

Terug naar boven