Daltonschool De Vindplaats

Zoeksestraat 5 4721 AC Schijf

  • Het eerste woord dat wordt aangeleerd; "ik".
  • Een van de thema's die behandeld worden in de schoolloopbaan is: "Kunst".
  • In onze schooltuin worden elk jaar nieuwe plantjes geplant. De leerlingen mogen ook zelf oogsten!
  • In onze schooltuin zijn genoeg groene speelmogelijkheden.
  • Onze school beschikt over een volledig ingericht technieklokaal.

In het kort

Toelichting van de school

Daltonschool De Vindplaats, samen spelen, samen leren, samenwerken

Dit is het motto dat onze school beschrijft. Op onze school is het samen-gevoel alomtegenwoordig aanwezig. In onze school zijn ruime lichte klaslokale, alsmede een leerplein, een stiltelokaal, een schoolbibliotheek, een computerlokaal en zelfs een technieklokaal. In onze schooltuin en op ons schoolplein kunnen onze leerlingen naar hartenlust spelen. Je vindt hier onder andere een voetbalveldje, een moestuin, een zandbak, tafeltennis en diverse speeltoestellen. 

Wij geven les volgens de Daltonwaarden: zelfstandigheid, reflectie, verantwoordelijkheid, effectiviteit en samenwerking.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veiligheid
  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Zelfstandigheid
  • Onderzoeken en ontdekken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Negentig procent van onze leerlingen komt uit het dorp Schijf, waarin ook onze school gevestigd is. Echter, steeds meer ouders uit omliggende dorpen weten onze school te vinden. Inmiddels wordt onze school ook door leerlingen uit onder andere Sprundel, Zundert, Rucphen en Achtmaal bezocht. Ouders die op zoek zijn naar Daltononderwijs, die zoeken naar een school met veel aandacht voor de persoonlijke kenmerken van hun kind, weten onze school te vinden. Wij heten hen van harte welkom!

Zie http://www.daltonschooldevindplaats.nl voor meer informatie over onze school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
115
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2022-2023 werken we met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen op school blijven eten en hiervoor een eigen lunchpakket mee naar school nemen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven