Daltonschool De Vindplaats

Zoeksestraat 5 4721 AC Schijf

  • Het eerste woord dat wordt aangeleerd; "ik".
  • Een van de thema's die behandeld worden in de schoolloopbaan is: "Kunst".
  • In onze schooltuin zijn genoeg groene speelmogelijkheden.
  • Onze school beschikt over een volledig ingericht technieklokaal.
  • Bij speciale gelegenheden zoals de Kinderboekenweek, vieren we dit met de hele school.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u de uitgebreide uitslag van onze leerlingtevredenheidspeiling van 2022. Van onze leerlingen krijgen we het rapportcijfer 8,7. De vragenlijst is door 60 leerlingen ingevuld.
Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Uit de oudertevredenheidspeiling van 2022 blijkt dat ouders Daltonschool De Vindplaats waarderen met een 7,9. De peiling is ingevuld door 46 ouders. 
Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven