Basisschool Loep

Peter van Anrooylaan 1 3122 TA Schiedam

  • Kinderen uit groep 5-6 lezen voor aan kinderen in groep 3-4.
  • Loep vergroot je wereld. Met ieder thema gaan we op excursie. Dit keer het thema dieren.
  • Kinderen solliciteren naar een baan tijdens de opening in het museum.
  • Tijdens ons thema Kunst leven de kinderen echt helemaal op. Zoveel creativiteit!!
  • Jaarlijks krijgen alle kinderen van groep 3-8 schooljudoles. Een mooie ervaring wat veel doet met hun zelfvertrouwen.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Kinderen komen met plezier naar school en geven de school een 7. 
Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Helaas hebben onvoldoende ouders de vragenlijst ingevuld, ondanks herhaalde mailings. We zijn dan ook voorzichtig met de interpretatie van de resultaten. 

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven