Basisschool Loep

Peter van Anrooylaan 1 3122 TA Schiedam

Schoolfoto van Basisschool Loep

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Loep. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. 

Mocht de informatie voor u aanleiding zijn om een kijkje op onze school te nemen, dan nodigen wij u graag uit voor een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Afstemmen op niveau
  • Vertrouwen
  • Sport en bewegen
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn groeiende school waar iedereen elkaar kent. Wij starten dit schooljaar met 10 groepen.

Per 1 oktober 2021 zitten er >200 leerlingen op Loep. Ouders kiezen bewust voor onze school in de eigen wijk Groenoord.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
204
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven