Basisschool Loep

Peter van Anrooylaan 1 3122 TA Schiedam

  • Kinderen uit groep 5-6 lezen voor aan kinderen in groep 3-4.
  • Loep vergroot je wereld. Met ieder thema gaan we op excursie. Dit keer het thema dieren.
  • Kinderen solliciteren naar een baan tijdens de opening in het museum.
  • Tijdens ons thema Kunst leven de kinderen echt helemaal op. Zoveel creativiteit!!
  • Jaarlijks krijgen alle kinderen van groep 3-8 schooljudoles. Een mooie ervaring wat veel doet met hun zelfvertrouwen.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS Loep. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. 

Mocht de informatie voor u aanleiding zijn om een kijkje op onze school te nemen, dan nodigen wij u graag uit voor een rondleiding.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Afstemmen in niveaugroepen
  • Vertrouwen
  • Sport en bewegen
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een kleine en groeiende school waar iedereen elkaar kent. Wij starten dit schooljaar met 10 groepen. 

Per 1 oktober 2023 zitten er >200 leerlingen op Loep. Ouders kiezen bewust voor onze school in de eigen wijk Groenoord.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
195
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven