Het Windas

Nachtegaallaan 2 3121 XP Schiedam

De school kijkt uit op het Beatrixpark en twee mooie vijvers die voor school gelegen zijn.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij basisschool Het Windas!?

“Het Windas, de tijd van je leven” is ons motto. Wij willen dat uw kind elke dag met plezier naar school gaat. Bij ons kan dat! Wij zijn een kleine basisschool waar iedereen elkaar kent. Door de grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en leerkrachten is Het Windas echt onze school. Daar zijn we trots op. Met elkaar zorgen we voor een veilige omgeving waarbinnen uw kind zich optimaal kan ontwikkelen tot een zelfstandige, onafhankelijke en prettige persoonlijkheid.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn o.a. afkomstig van DUO, de Inspectie en van onszelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u genuanceerde informatie over mede onze schoolprestaties. Mocht u nadere vragen hebben of een kijkje willen nemen op onze school, neem dan gerust contact met ons op (010-4700245).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Goede resultaten
  • Veilig & Betrokken
  • Plezier
  • Afstemmen op het kind
  • Samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Ondanks dat de demografische trends van de gemeente Schiedam aangeven dat er een terugloop is in het leerlingenaantal in Schiedam, geldt dat niet voor het Windas. Het Windas is een kleine school die de sfeer van een dorpsschool uit straalt waarbij goede resultaten worden behaald. Dit hele concept blijkt zeer gewild bij ouders. Vandaar dat wij in leerlingaantal groeiende zijn voor nu en in de komende jaren. Wij waken er echter voor dat wij een kleine school blijven zodat het huidige concept behouden blijft.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
334
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Ouders en leerkrachten van Het Windas kiezen bewust niét voor een continu rooster. Dit houdt in dat de kinderen de mogelijkheid hebben om tussen de middag thuis te eten. Samen met de Mundo bieden wij echter ook de mogelijkheid om de boterham op school te nuttigen. Zie hiervoor de website van Kinderopvang Mundo: https://www.kinderopvangmundo.nl . Bijzonder is dat de lunch verzorgd wordt door school zelf. 

Op het Windas werken wij met een traditioneel rooster waarbij de kinderen alleen op de woensdagmiddag vrij zijn. Overige vrije dagen worden tijdig bekend gemaakt in ons jaarrooster. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven