Christelijke Basisschool Op E Hichte

De Terp 4 8629 RA Scharnegoutum

 • Deze 24 uurs opvang zit met ons in het gebouw, evenals de peuterspeelzaalschoolgebouw.
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op E Hichte
 • een kijkje in de leeromgeving van unit 2 en 3
 • een "blik" op de centrale hal beneden
 • Speelplezier voor groot en klein

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij CBS Op 'e Hichte! Sinds januari 2014 zitten wij in een prachtig nieuw, flexibel en transparant gebouw, samen met de 24 uurs kinderopvang Thuis Bij Thea en Peuterspeelzaal It Hummeltsjeshonk.

Dit nieuwe gebouw geeft ons de gelegenheid om samen verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van "onze "kinderen.

Wij zijn een TOM school, dit staat voor:

 • Team Onderwijs Op Maat;
 • eigentijds onderwijs;
 • aansluitend bij de ontwikkelbehoefte van de kinderen.

Ook zijn wij een Kanjerschool noemen. Dit betekent:

 •  Toepassen van de Kanjermethode
 • Voor ons is het van groot belang dat een kind zich veilig voelt!
 • Gedrag en persoon scheiden: 'Jij bent oké, maar jou gedrag niet....!'

Mocht u met ons kennis willen maken, neem dan gerust contact op.

CBS Op 'e Hichte valt onder de onderwijskoepel ‘Pallludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Kanjerschool.
 • Tomtraject
 • Open en gastvrij
 • samenwerken
 • in contact met anderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

toelichting
Weergave

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

* Wij hanteren het continurooster.

 Dit betekent van maandag t/m donderdagn schooltijden van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Groep 1 t/m 4 is op de vrijdagmiddag vrij.

Groep 5 t/m 8 heeft ook dan les tot 14.00 uur

**10 minuten voor de school begint gaat de eerste bel, waarna de kinderen naar binnen gaan.

    Om 8.30 beginnen de lessen

Veelgestelde vragen

Weergave

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven