Christelijke Basisschool Op 'e Hichte

De Terp 4 8629 RA Scharnegoutum

 • Deze 24 uurs opvang zit met ons in het gebouw, evenals de peuterspeelzaalschoolgebouw.
 • Schoolfoto van Christelijke Basisschool Op 'e Hichte
 • een kijkje in de leeromgeving van unit 2 en 3
 • een "blik" op de centrale hal beneden
 • Speelplezier voor groot en klein

In het kort

Toelichting van de school

Van harte welkom bij CBS Op 'e Hichte! Sinds januari 2014 zitten wij in een prachtig nieuw, flexibel en transparant gebouw, samen met de 24 uurs kinderopvang Thuis Bij Thea en Peuterspeelzaal It Hummeltsjeshonk.

Dit nieuwe gebouw geeft ons de gelegenheid om samen verantwoordelijk te zijn voor de ontwikkeling van "onze "kinderen.

Ook zijn wij een Kanjerschool noemen. Dit betekent:

 • Toepassen van de Kanjermethode
 • Voor ons is het van groot belang dat een kind zich veilig voelt!
 • Gedrag en persoon scheiden: 'Jij bent oké, maar jou gedrag niet....!'

Mocht u met ons kennis willen maken, neem dan gerust contact op.

CBS Op 'e Hichte valt onder de onderwijskoepel ‘Pallludara’. Stichting Palludara is een onderwijsinstelling waar, vanuit een christelijke levensvisie, de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind centraal staan. Wij geloven in kinderen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Aandacht
 • Talent
 • Verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
128
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven